Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

11.06.2004De effectiviteit van regionaal beleid in wetenschappelijk onderzoek vanaf 1970

Dit rapport bevat een literatuurstudie naar evaluaties van regionaal economisch beleid in onderzoeken van de laatste dertig jaar. lees meer

19.05.2004International Database on Employment and Atypical Labour (IDEAL)

Deze eerste editie van de International Database on Employment and Atypical Labour (IDEAL) omvat een uitgebreid overzicht van de internationale ontwikkeling van de werkgelegenheid. lees meer

10.05.2004Vooruitgang zonder marktverstoring

Dit rapport onderzoekt de marktverstoringen die samenhangen met enkele typische publieke en semi-publieke breedbandinitiatieven.lees meer

06.05.2004Parels voor de zwijnen

Een alternatieve vergoedingsmethodiek voor de destructie van dierlijk afval.lees meer

01.05.2004Norm voor leveringszekerheid

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en het gebruik van een minimum norm voor leveringszekerheid voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt.lees meer

01.05.2004Studie & Werk 2004

Sinds 1996 brengt SEO jaarlijks in opdracht van Elsevier de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoger opgeleiden in kaart. Met welke studie hebben deze afgestudeerden op dit moment de beste papieren op de arbeidsmarkt? lees meer

24.04.2004Op prijs gesteld, maar ook op kwaliteit

Dit rapport dient als input voor het kwaliteitsreguleringsmodel van de electriciteitsmarkt. Het doel van het onderzoek is om prijskaartjes vast te stellen voor verschillende soorten stroomonderbrekingen.lees meer

17.04.2004Lijden vrouwen aan de hypotheekziekte?

Dit rapport brengt man-vrouw verschillen in arbeidsongeschiktheidsrisico in kaart. lees meer

01.04.2004Evaluatie sluitende aanpak 1998-2003

Dit rapport beschrijft de evaluatie van de sluitende aanpak voor volwassenen (het streven om alle nieuwe volwassen werklozen binnen 12 maanden een baan of traject aan te bieden).lees meer

16.03.2004Goed(koop) geregeld

In deze kosten-baten analyse wordt gekeken of zelfregulering over het algemeen goedkoper is dan wetgeving. lees meer

12.03.2004De maatschappelijke betekenis van doorvoer

Dit rapport bevat een second opinion over het TNO Inro onderzoek 'De maatschappelijke betekenis van doorvoer'. lees meer

01.01.2004Second opinion toetsing spoorprojecten

Dit rapport geeft een second opinion over het toetsingskader en de prioritering van infrastructuurprojecten. lees meer

01.01.2004Beoordeling van het Vergelijkingskader Modaliteiten

In deze rapportage wordt het Vergelijkingskader Modaliteiten (VKM) beoordeeld vanuit het perspectief van maatschappelijke kosten en baten.lees meer

01.01.2004Marktwerking in Mokum

In dit onderzoek wordt bekeken hoe marktprikkels kunnen bijdragen aan een betere gemeentelijke dienstverlening.lees meer

01.01.2004Amsterdamse Economische Verkenningen, Voorjaar 2004

De Amsterdamse Economische Verkenningen bevatten voorspellingen van de economie van de regio Amsterdam en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren.lees meer

20.12.2003Maatschappelijk bungeejumpen of gerichte zelfsturing?

Dit essay geeft antwoord op de volgende vragen: (1) wat is zelfsturing, (2) wanneer kan zelfsturing worden ingezet en (3) hoe vindt zelfsturing in de praktijk plaats? lees meer

16.12.2003Aan de schandpaal: de economische betekenis van 'naming and shaming'

In dit paper wordt gekeken naar de rol die naming en shaming kan spelen bij het oplossen van de informatiegebreken op de markt en bij (quasi-)publieke goederen.lees meer

05.12.2003De keuze voor Bèta/techniek

Dit rapport geeft een kwantitatieve analyse van de keuze voor een bèta/techniek studie op basis van TKMST data. lees meer

16.10.2003De Gemeentelijke Bijstandsteller

In dit rapport wordt de 'bijstandsteller' gepresenteerd, een instrument waarmee gemeenten het aantal bijstandsgerechtigden kunnen voorspellen.lees meer

11.10.2003Amsterdamse Economische Verkenningen najaarsbrief 2003

Dit rapport bevat herziene ramingen van de Amsterdamse economie in 2003 en 2004.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)