Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

16.09.2003Auteursrecht, economische lust of last?

Dit rapport omvat een empirische studie naar de economische aspecten van het auteursrecht in het Nederlandse multimediacluster.lees meer

16.09.2003Roadmap zelfregulering

De roadmap is bedoeld voor een beleidsmaker die overweegt om ergens zelfregulering te introduceren. Met deze roadmap kan worden vastgesteld of zelfregulering in uw geval inderdaad een haalbare kaart is.lees meer

12.09.2003Tante pos krijgt concurrentie

Dit rapport gaat in op de effecten van volledige liberalisering van de postmarkt en de mogelijkheden voor regulering.lees meer

16.08.2003Auteursrecht, economische lust of last?

Dit rapport omvat een literatuurstudie naar de economische aspecten van het auteursrecht. lees meer

17.06.2003"Gansch het raderwerk staat stil"

Dit rapport brengt de economische effecten van stroomstoringen in kaart.lees meer

11.06.2003Amsterdamse Economische Verkenning voorjaar 2003

De Amsterdamse Economische Verkenningen bevatten voorspellingen van de economie van de regio Amsterdam en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren.lees meer

15.05.2003Samenwerking, stimuleren, maar hoe?

In dit onderzoek wordt gekeken hoe samenwerking en clustervorming tussen MKB-bedrijven gestimuleerd kan worden. lees meer

10.05.2003Kosten en baten van reïntegratiediensten

Dit onderzoek heeft als doel het ontwikkelen van een methodiek voor een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

17.04.2003Mededinging Versus Domeinmonopolie en Ministerieplicht

In dit onderzoek zijn de eerste resultaten van de introductie van meer marktwerking in het notariaat beschreven en geanalyseerd.lees meer

16.04.2003Zelf doen? Inventarisatie van de zelfreguleringinstrumenten

Dit rapport geeft beleidsmakers en ondernemers handvatten om te beoordelen of zelfregulering in bepaalde situaties een haalbare en wenselijke optie is. lees meer

10.04.2003'Plan 17' beoordeeld

In dit rapport wordt het pakket verkeersveiligheidsmaatregelen voor jongeren, genaamd 'Plan 17', beoordeeld.  lees meer

16.01.2003Outsourcing van ICT door overheidsinstellingen

Deze literatuurstudie is bedoeld als een eerste stap op weg naar het formuleren van een beoordelingskader voor beslissingen over outsourcing.lees meer

10.12.2002Regionale Bouwprognoses 2002-2007

Dit rapport is een aanvulling op de Bouwprognoses 2002-2007 en bevat een regionalisering van de landelijke prognoses voor de bouw. lees meer

28.11.2002Vergelijking Afwegings- en Waarderingsmethoden

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: welke methoden kunnen worden wanneer worden ingezet en hoe kan een waterbeheerder het beste ondersteund worden in het maken van een keuze? lees meer

24.10.2002De economische structuurkenmerken van de bouwnijverheid

Dit rapport laat zien dat bepaalde elementen van de economische structuur van de bouwsector onregelmatigheden in de hand werken. lees meer

02.10.2002Een frisse wind in Amsterdam

Dit rapport geeft een analyse van de gevolgen van het kabinetsbeleid en de economische conjunctuur voor de stad Amsterdam.  lees meer

11.07.2002Werkgeversbijdrage particuliere ziektekostenverzekering

Dit onderzoek brengt de werkgeversbijdrage voor ziektekosten bij bedrijven in beeld.lees meer

12.06.2002Amsterdamse Economische Verkenningen voorjaar 2002

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2002 en 2003 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. lees meer

21.05.2002Deeltijdwerk uitgediept

In dit onderzoek wordt gekeken naar de drijvende krachten achter de ontwikkelingen op het gebied van deeltijdwerk en het effect van deeltijdwerk op mobiliteit. lees meer

25.04.2002De afbakening van de relevante markt

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag: voldoet de huidige benadering van marktafbakening in de mededingingsrechtelijke praktijk, of moet deze benadering worden herzien?lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)