Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

07.10.2009Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

In opdracht van het Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken (DGLM) heeft SEO Economisch Onderzoek/AAE het eerder ontwikkelde benchmarkmodel geactualiseerd.lees meer

25.09.2009Waardering van stroomstoringen

Wat is de waarde van een vier uur durende onaangekondigde stroomonderbreking? lees meer

14.09.2009Effectiviteit informele netwerken

De minister voor Jeugd en Gezin heeft vorig jaar een gezinsnota uitgebracht. Voor deze nota heeft hij de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) om advies gevraagd. De grote...lees meer

10.09.2009Ticketprijsmonitor Amsterdam-Paramaribo

Dit rapport is een bijlage bij SEO-rapport 2009-53 Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?lees meer

09.09.2009Verdeelsleutel MEE-middelen

Het CVZ heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd een verdeelmodel te ontwikkelen waarbij de subsidies voor de MEE-organisaties worden (her)verdeeld op basis van objectieve verdeelkenmerken.lees meer

08.09.2009Tijdsinzet en productiviteit van MEE-organisaties

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) voert de subsidieregeling voor de MEE-organisaties uit. Aan deze organisaties wordt subsidie verstrekt om mensen met een beperking te ondersteunen.lees meer

16.07.2009Economische indicatoren Noord-Holland Noord: jaarupdate 2009

Dit document geeft een beschrijving van de economische situatie waarin de regio Noord-Holland Noord zich aan het begin van 2009 bevond, uitgedrukt in economische indicatoren. lees meer

15.07.2009Flexibele arbeid in de zorg

In opdracht van het ministerie van VWS heeft SEO Economisch Onderzoek de omvang en vormen van flexibele arbeid in de zorg in beeld gebracht.lees meer

09.06.2009Ontwikkelingen op de markt voor kinderopvang 2004-2008

Ondanks de nieuwe wet Kinderopvang bestaan er nog steeds wachtlijsten en is de kwaliteit van kinderopvang gedaald. De markt werkt nog niet optimaal.lees meer

08.06.2009Monitor jonge fiscalisten 2009

Jaarlijks onderzoek waarin de marktpositie van fiscalisten wordt geschetst. lees meer

08.06.2009Studie & Werk 2009

Jaarlijks wordt in Studie & Werk de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoogopgeleiden beschreven. lees meer

04.06.2009Maatschappelijke baten van het opheffen van onderwijsachterstanden

Hoewel onderwijsachterstandenbeleid over het algemeen van groot belang wordt geacht, is het onduidelijk hoe groot de baten voor de samenleving zijn van het opheffen van achterstanden van onderwijsprestaties.lees meer

30.03.2009Gevolgen eigenrisicodragen WW en ambtelijk ontslagrecht bij overheid en onderwijs

De belangrijkste conclusie uit dit rapport is dat het eigenrisicodragerschap WW, al dan niet in combinatie met het ambtelijk ontslagrecht, geen belemmering vormt bij het aannemen van oudere werknemers bij overheid en onderwijs.lees meer

27.03.2009De diverse loopbanen van bèta’s. Bèta-loopbaanmonitor 2008

Dit rapport beschrijft de loopbanen van bèta’s aan de hand van de beloning en arbeidsvoorwaarden, de loopbaanontwikkeling, de baantevredenheid en de training en competentieontwikkeling. lees meer

12.03.2009Implicaties van de invoering van de ticket-tax

De op 1 juli 2008 ingevoerde ticket-tax zou €350 miljoen moeten opbrengen, maar wat zijn eigenlijk de netto-effecten van deze belasting, rekening houdend met de opbrengstenderving voor luchthavens, airlines en reisbureaus? lees meer

03.03.2009Sources of Benefits

Ten large national collection holders have united in a consortium with the aim of digitizing their collections. The Canon of the Netherlands will serve as the guideline.lees meer

27.12.2008Case study indirecte effecten van investeringen in infrastructuur

Investeringen in infrastructuur leiden tot directe effecten in de vorm van reistijdwinsten en reiskostenbesparingen. Maar vaak zijn er ook indirecte effecten.lees meer

17.12.2008De maatschappelijke en economische betekenis van de General Aviation in Nederland

Wat is de positie van General Aviation in de Nederlandse luchtvaart en wat is het maatschappelijke en economisch belang ervan?lees meer

10.12.2008Beter door de werkgever

Dit onderzoek inventariseert wat er wel en niet bekend is over de effecten van werkgeversbeleid op gezondheid, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productiviteit van werknemers en maatschappelijk rendement.lees meer

05.12.2008De economische impact van arbeidsmigratie uit de MOE-landen, Bulgarije en Roemenië

Een studie naar omvang, aard en economische effecten van arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese landen.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)