Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

22.10.2013Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Deze rapportage biedt inzicht in de (ontwikkeling van de) totale aeronautical opbrengsten uit luchthavengelden en overheidsheffingen van Schiphol en concurrerende luchthavens.lees meer

21.10.2013Personenschade en de Wet tegemoetkoming schade bij rampen

In hoeverre en hoe kan personenschade opgenomen worden in de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) en hoe dient het gewaardeerd te worden?lees meer

15.10.2013Verwachte ontwikkeling klantenbestand DWI – Update augustus 2013

Dit rapport geeft inzicht in de gevolgen van de verwachte economische ontwikkelingen voor de WWB-populatie in de gemeente Amsterdam en in de regio Groot-Amsterdam tot en met 2015.lees meer

10.10.2013Stilte voor de storm?

Dit onderzoek verkent trends op de toekomstige arbeidsmarkt van provincies. Zijn er knelpunten naar functie en regio?lees meer

09.10.2013Effectief prijs- en mededingingsbeleid in Caribisch Nederland

Advies over prijs- en mededingingsbeleid aan het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam Bonaire.lees meer

02.10.2013Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

De Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 brengt de technische arbeidsmarkt in kaart; waar staat de techniek nu en in de toekomst?lees meer

24.09.2013Ontwikkeling tarieven tolken en vertalers in het publieke domein

Een actuele vergelijking van de tarieven van tolken en vertalers met de tarieven van de sectoren overheid, onderwijs en zorg.lees meer

09.09.2013Kosten en baten van actieve screening naar HCM

Dit rapport onderzoekt de kosten en baten van actieve screening naar mensen met een verdikte hartspier.lees meer

04.09.2013De waarde van "Kies nu voor kinderen"

Dit rapport bevat een update van een eerdere kosten-batenanalyse van het programma 'Kies nu voor kinderen'. lees meer

03.09.2013Effecten en vormgeving van een heffing op gewasbeschermingsmiddelen

Dit rapport onderzoekt hoe effectief een heffing is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.lees meer

27.08.2013The innovation-enhancing effects of network neutrality

Deze studie brengt de economische mechanismen achter de innovatieversterkende werking van netwerkneutraliteit in kaart.lees meer

20.08.2013Beoordeling van de compensatie voor de veerdienst Gorinchem

In dit rapport wordt beoordeeld of de compensatie van de gemeente Gorinchem niet leidt tot staatssteun aan de veerdienst, op basis van de zogenaamde Altmark-criteria voor Europese staatssteun.lees meer

08.07.2013De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

Werknemers in tijdelijke en flexibele banen blijven langer in de flexibele schil zitten en stromen minder snel door naar vaste banen. Welke sociaaleconomische gevolgen heeft dat voor deze werknemers?lees meer

04.07.2013Update waarde van kavel A7: Methodedocument t.b.v. marktconsultatie door ministerie van EZ

Dit rapport zet de voorgenomen methodiek uiteen om de actuele waarde van de commerciële radiovergunning voor het in 2013 te veilen kavel A7 te bepalen en is ter consultatie voorgelegd aan de marktpartijen. lees meer

27.06.2013Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren: de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

Hoe ziet een afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren eruit dat waarborgt dat deze investeringen optimaal zullen bijdragen aan de maatschappelijke welvaart? lees meer

20.06.2013Het Nederlandse stelsel van corporate governance code en monitoring

Dit rapport onderzoekt de efficiëntie en effectiviteit van het huidige systeem van code, verankering en monitoring van corporate governance.lees meer

20.06.2013Studie & Werk 2013

Studie & Werk 2013 analyseert de huidige positie van afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren 1999-2013.lees meer

19.06.2013Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten

Dit rapport laat zien dat de arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten nog steeds gunstig is. De vraag vanuit de belastingadvieskantoren is wel gedaald. lees meer

13.06.2013Public investments in space

Dit rapport vergelijkt verschillende methoden om de economische en maatschappelijke gevolgen van publieke investeringen in aan ruimtevaart gerelateerde activiteiten in Europa zowel kwalitatief als kwantitatief identificeren.lees meer

13.06.2013Duurzame energie naar 16%

Dit rapport bespreekt het voornemen van het kabinet Rutte-II om in 2020 een aandeel van 16 procent duurzame energie te realiseren.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)