Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

06.12.2012Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Zelfs bij gelijke geschiktheid maken oudere sollicitanten minder kans dan jongere sollicitanten op een baan. Waarom is dat? En wat is de effectiviteit van maatregelen om oudere werknemers aantrekkelijker te maken?lees meer

03.12.2012Actualisatie regionale arbeidsmarktcijfers en –prognoses Noord-Holland 2012

Dit rapport bevat een actualisatie van de arbeidsmarktcijfers en –prognoses voor de Monitor Arbeidsmarkt en Onderwijs die sinds 2009 wordt uitgegeven door de Provincie Noord-Holland. lees meer

01.12.2012Durf te meten

Eindrapport van de Expertwerkgroep Effectmeting (Commissie Theeuwes). lees meer

30.11.2012Verplaatsing industrie: update 2012

Hoe staat het anno 2012 met het beeld dat de industrie zich in hoog tempo zou verplaatsen naar lagelonenlanden? In dit rapport wordt de verplaatsing van productie en werkgelegenheid naar het buitenland in kaart gebracht.lees meer

22.11.2012Kosten-batenanalyse diëtetiek

Dit rapport geeft een overzicht van de kosten en baten van dieetadvisering voor patiënten met zowel overgewicht als daaraan gerelateerde ziekten.lees meer

05.11.2012Stresstest gemeente Zoetermeer

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Zoetermeer.lees meer

31.10.2012Flexible Copyright

Dit rapport analyseert juridische en economische aspecten van het introduceren van flexibiliteit in het stelsel van uitzonderingen en beperkingen in de Nederlandse Auteurswet (in het Engels).lees meer

24.10.2012Stresstest gemeente Tilburg

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Tilburg. lees meer

24.10.2012Het betere werk

Wat zijn de industriële en werkgelegenheidseffecten van de Nederlandse deelname aan het JSF programma? Dit rapport beantwoordt deze vraag voor drie mogelijke beleidsopties: doorgaan, stoppen en uitstappen uit de testfase.lees meer

24.10.2012Marktaandelen volmachtkanaal 2011

In dit rapport wordt voor de achtste keer op rij de waarde van de bedrijfsmatige activiteiten van de verzamelde NVGA-leden in het volmachtkanaal bepaald.lees meer

24.10.2012Beter laat dan nooit

Dit rapport onderzoekt maatregelen voor ex ante toezicht op de postmarkt. lees meer

17.10.2012Het roer moet om

Dit rapport concludeert dat de huidige marktordening van bedrijfsmatig passagiersvervoer te water niet goed functioneert en moet worden aangepast om de toenemende schaarste beter het hoofd te kunnen bieden.lees meer

09.10.2012Stresstest gemeente Leidschendam-Voorburg

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Leidschendam-Voorburg. lees meer

09.10.2012Stresstest gemeente Haarlemmermeer

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Haarlemmermeer.lees meer

09.10.2012Ongezien, onverkocht?

Een rapport over Funda en concurrentie op de markt voor woningmakelaardij.lees meer

04.10.2012Remuneration of medical specialists

Dit rapport maakt een internationale vergelijking van de inkomens van medisch specialisten in Nederland, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (in het Engels). lees meer

01.10.2012Economische kerngegevens Nederlandse film

Wat is het economische belang van de Nederlandse filmsector?lees meer

01.10.2012De waarde van logopedie

Deze maatschappelijke kosten-batenanalyse geeft inzicht in de waarde van logopedie voor Nederland. lees meer

27.09.2012Het moet van twee kanten komen

Hoe ervaren financieel adviseurs het door de AFM uitgeoefende toezicht? Dit rapport geeft antwoord op deze vraag.lees meer

24.09.2012Effect woonsituatie op arbeidsaanbod

Dit rapport geeft inzicht in de effecten van de woonsituatie van huishoudens en van woningmarktinstituties op het arbeidsaanbod van verschillende segmenten van de beroepsbevolking.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)