Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

08.09.2012Stresstest gemeente Nijmegen

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Nijmegen. lees meer

05.09.2012Into the Gap

Kwalitatieve mismatches op de arbeidsmarkt komen veel voor. Dit rapport meet de omvang voor een groot aantal landen tussen nu en 2020 (in het Engels). lees meer

28.08.2012Stresstest gemeente Breda

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Breda. lees meer

23.08.2012De waarde van 'Kies nu voor Kinderen'

Het programma 'Kies nu voor Kinderen' beoogt geïntegreerde kinderopvang te bieden voor jonge kinderen. Uitgangspunt is dat elk kind recht heeft op kinderopvang. Wat zijn de kosten en baten van dit initiatief?lees meer

28.07.2012Prikkels voor productiviteit

Hoe kan de Nederlandse overheid met minder mensen dezelfde diensten tegen hoge kwaliteit aanbieden? Dit rapport verkent drie financiële prikkels die daar aan kunnen bijdragen.lees meer

17.07.2012Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Hoeveel private aanbieders van beroepsopleidingen waren in 2010 actief in de markt? Wat zijn de kenmerken van deze aanbieders? En wie maken er gebruik van?lees meer

09.07.2012Digitale drempels

In dit rapport worden de knelpunten voor legaal digitaal aanbod in de creatieve industrie beschreven.lees meer

05.07.2012Mediation 2.0

Dit paper laat zien waarom mediation als neutrale service aan twee conflictpartijen achterblijft bij de verwachtingen en op welke punten innovatie mogelijk is. lees meer

27.06.2012Airport Competition in Europe

Flexibiliteit en keuzemogelijkheden van luchtvaartmaatschappijen en passagiers zijn het afgelopen decennium toegenomen. Luchthavens concurreren in toenemende mate om het aantrekken van passagiers en airlines. lees meer

24.06.2012Zoetwater in de toekomst

In dit rapport worden de effecten van de vier Deltascenario's op de gebruiksfuncties van zoekwater in kaart gebracht.lees meer

14.06.2012Advies commissie macrobeheersinstrument

In dit advies worden aanbevelingen gedaan om de uitgaven voor medisch-specialistische zorg en curatieve geestelijke gezondheidszorg beheersbaar te houden.lees meer

14.06.2012Studie & Werk 2012

Studie & Werk 2012 analyseert de huidige positie van HBO en WO afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren 1999-2012. lees meer

06.06.2012Winst- en verliesgevende verzekerden

Deze analyse laat zien dat in het huidige risicovereveningsysteem nog voorspelbaar winst- en verliesgevende groepen te identificeren zijn. lees meer

25.05.2012Nulmeting InnovatieImpuls Onderwijs

Dit rapport beschrijft de resultaten van de eerste ronde van een meerjarige meting van uitkomstmaten van experimenten met onderwijsinnovaties binnen de InnovatieImpuls Onderwijs (IIO). lees meer

25.05.2012Kosten en baten van CO2-emissiereductie maatregelen

Dit rapport laat zien wat de welvaartswinst is van een ambitieus klimaatbeleid en met welke technologische opties een ambitieus klimaatbeleid kan worden vormgegeven. lees meer

12.04.2012Stresstest gemeente Den Haag

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Den Haag.lees meer

26.03.2012Kosten en baten Thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten

Thuisbegeleiding is praktische hulpverlening aan huis. Wat zijn de kosten en baten van thuisbegeleiding voor psychiatrische patiënten?lees meer

23.03.2012Effecten van invoering loondoorbetaling bij ziekte door uitzendbureaus

Dit rapport onderzoekt de effecten van een loondoorbetalingverplichting voor uitzendbureaus.lees meer

19.03.2012Vraagimpuls voor de scholingsdeelname

Dit onderzoek analyseert de effecten van vraaggestuurde financiering via een voucher op de deelname van werkenden aan het hoger onderwijs. lees meer

17.03.2012Stresstest gemeente Eindhoven

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Eindhoven.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)