Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

17.03.2012Stresstest gemeente Rotterdam

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Rotterdam.lees meer

17.03.2012Stresstest gemeente Amsterdam

Dit rapport omvat een berekening van de effecten van exogene schokken op de financiën van de gemeente Amsterdam. lees meer

20.02.2012Efficiënt en effectief reguleren

Dit rapport omvat een advies over de efficiëntie en effectiviteit van het tariefreguleringsproces van het netbeheer in de energiemarkt.lees meer

27.01.2012De toekomst van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam tot 2016

Dit rapport brengt de ontwikkelingen van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam tussen 2012 en 2016 in kaart. Er zal in de toekomst sprake zijn van een tekort aan arbeidskrachten. lees meer

06.01.2012The role of regional airports in a future transportation system

Dit rapport analyseert de ontwikkelingen van verschillende regio's en luchthavens in het laatste decennium en schets toekomstige bedreigingen en kansen (in het Engels). lees meer

31.12.2011Het motiverende effect van normatieve en afschrikwekkende boodschappen

In dit rapport wordt de werking van normatieve en afschrikwekkende elementen in communicatieboodschappen onderzocht. lees meer

21.12.2011Tussenmeting versterking functiemix 2011

Welke leraren stromen met de functiemix-middelen door naar een hogere salarisschaal? En op basis van welke promotiecriteria vindt die doorstroom plaats? Dit rapport geeft antwoord op deze vragen.lees meer

17.12.2011Een verkenning van de toekomstige arbeidsmarkt van de overheid

In dit rapport wordt de toekomstige arbeidsmarktproblematiek van de publieke sector in kaart gebracht.lees meer

15.12.2011Marktaandelen Volmachtkanaal 2010

Dit rapport brengt de belangrijkste gegevens van gevolmachtigde assurantiekantoren van 2010 in beeld. lees meer

14.12.2011Naar een toekomstbestendig volmachtmodel

Dit rapport gaat in op de beloningssystematiek voor gevolmachtigd agenten in het distributiekanaal voor verzekeringen.lees meer

09.12.2011Fit-4-Work: een ex-ante kosten-baten analyse

Fit-4-Work is een interventie die erop gericht is uitkeringsgerechtigden met grote afstand tot de arbeidsmarkt weer aan het werk te krijgen. Dit rapport geeft inzicht in de potentiële kosten en baten van Fit-4-Work.lees meer

30.11.2011Separate, joint or integrated?

In dit rapport wordt onderzoek gedaan naar actief arbeidsmarktbeleid voor werklozen in de bijstand en werkloosheidsuitkeringen (in het Engels).lees meer

31.10.2011Weinig zaken misbruik machtspositie in Nederland

Dit rapport maakt een internationale vergelijking van het aantal zaken van misbruik van economische machtsposities (in het Engels).lees meer

31.10.2011De schat van de stad

De Nederlandse musea ontvingen in 2007 € 379 miljoen aan subsidie van de overheid; al deze subsidies staan nu onder druk. De vraag is wat Nederland verliest als in deze subsidies wordt gesneden.lees meer

27.10.2011Curtailing Commodity Derivative Markets

Dit rapport analyseert de consequenties van regulering van Over-the-Counter (OTC) handel in derivaten voor de energiesector (in het Engels). lees meer

26.10.2011Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Thuisbegeleiding is intensieve, tijdelijke, praktische hulpverlening aan huis. Wat zijn de kosten en baten van Thuisbegeleiding?lees meer

24.10.2011Digitaal gebonden

In dit rapport wordt uiteen gezet in hoeverre het mogelijk en wenselijk is om ook voor het e-boek een wettelijke vaste prijs te introduceren. lees meer

15.10.2011Contractvervoer op de rit

Contractvervoer is, gemeten in omzet en passagiersaantallen, het belangrijkste segment van de taximarkt. Dit rapport onderzoekt de consequenties van marktwerking in het contractvervoer. lees meer

12.10.2011Lessen reïntegratie: wat werkt voor wie?

Voor wie werkt een vakgerichte training? En voor wie werkt een (langdurige) loonkostensubsidie? Dit rapport geeft antwoord op deze en andere vragen.lees meer

07.10.2011Spoorzoeken

In september 2011 publiceerde de NMa de marktscan Personenvervoer per spoor. De (NS) heeft SEO gevraagd de NMa marktscan economisch te beoordelen wat betreft argumentatie, onderzoeksopzet en methodologie.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)