Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

29.09.2011De economische impact van arbeidsmigratie: verdringingseffecten 1999-2008

Leidt de toename van het aantal arbeidsmigranten uit de MOE+-landen tot verdringing van de Nederlandse werknemer? Dit rapport geeft antwoordt op deze vraag.lees meer

25.09.2011Trust matters

Een rapport met facts and figures over de trust sector. Wat doet de trust sector en wat is het economisch belang (in het Engels)?lees meer

25.08.2011Kopersmacht bij afname gespreksbouw naar 0800-nummers

Bij 0800-nummers betaalt niet de beller, maar de nummergebruiker, het bedrijf of de instantie achter het 0800-nummer voor (de opbouw van) het gesprek. Dit rapport brengt deze bijzondere marktsituatie in beeld.  lees meer

29.07.2011Boer zoekt duurzaamheid

Wat is de rol van de overheid bij investeringen in duurzame landbouwproductie? Dit rapport beantwoordt deze onderzoeksvraag vanuit economisch perspectief voor (1) Nederlands varkensvlees en (2) Nederlandse glasgroenten.lees meer

18.07.2011Arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren

Met welke kosten en baten krijgt de overheid te maken bij de harmonisatie van de rechtspositie van overheidspersoneel?lees meer

29.06.2011Cultuur naar vermogen

Welke instrumenten kunnen de culturele en creatieve sector ondersteunen bij het verwerven van financiering?lees meer

25.06.2011Maatschappelijke kosten en baten van het Waarborgfonds Kinderopvang

Dit rapport geeft antwoord op twee vragen: draagt het bestaan van het Waarborgfonds Kinderopvang per saldo bij aan de welvaart in brede zin en hoe kan het beter? lees meer

20.06.2011Studie & Werk 2011

De arbeidsmarktpositie van hoger opgeleide starters is verslechterd, vooral voor hbo’ers. Dat is de belangrijkste conclusie uit Studie & Werk 2011.lees meer

20.06.2011Niet-gebruik inkomensondersteunende maatregelen

Mensen met een laag inkomen hebben, mits ze voldoen aan bepaalde eisen, recht op inkomensondersteuning. Een aantal van deze mensen maakt hiervan geen gebruik. Hoe groot is het niet-gebruik van inkomensondersteuning?lees meer

01.05.2011Binnenstedelijk of Uitleg?

Dit rapport brengt de maatschappelijke kosten en baten van verschillende verstedelijkingsstrategieën tot 2020 in beeld. lees meer

12.04.2011Wat er speelt

In dit rapport zijn voor het eerst de opvattingen en ervaringen van individuele makers en uitvoerend kunstenaars ten opzichte van het beheer, de mogelijkheden en belemmeringen van auteursrecht in een digitale omgeving onderzocht.lees meer

12.04.2011Sectorstudie Vastgoedfinanciering

Dit onderzoek bestudeert de marktwerking in de vastgoedfinancieringsector op basis van Structuur-, Gedrags- en Prestatie-indicatoren.lees meer

07.04.2011Verkassen?

Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouwlees meer

31.03.2011Economische gevolgen van de uitbraak van Q-koorts

De Q-koortsuitbraak heeft in de periode van 2007 tot en met 2010 naar schatting € 161 à € 336 miljoen gekost. lees meer

23.03.2011Uitwerking arbeidsovereenkomstenfonds op de postmarkt

Op welke wijze kan het door Ruud Vreeman geadviseerde arbeidsovereenkomstenfonds functioneel worden opgezet, om de impasse op de postmarkt te doorbreken? lees meer

21.03.2011Addendum waarde commerciële radiovergunningen

In dit addendum bespreekt SEO Economisch Onderzoek de aanpassingen in de waardebepalingsmethodiek die op basis van de ter beschikking gestelde reacties zijn aangebracht. lees meer

02.03.2011Actualisatie Regionale arbeidsmarktcijfers en -prognose 2011

De Monitor behelst actuele inzichten over de arbeidsmarkt: de realisatie van het aantal banen in en inwoners van Noord-Holland, en op basis van actuele cijfers bijgestelde prognoses voor de korte en middellange termijn.lees meer

28.02.2011Publieke belangen en hypotheekregulering

Hoe effectief is het regulerings- en beleidskader inzake de hypotheekmarkt?lees meer

28.02.2011Groenbedrijven in tijden van crisis

Hoe is het de Nederlandse groenbedrijven in crisisjaar 2009 vergaan? Lees erover in de bedrijfsvergelijkend onderzoek over het groenbedrijf.lees meer

20.02.2011Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken

Re-integratie kan efficiënter en effectiever vormgegeven worden. Dat blijkt uit het rapport 'Gemeentelijk re-integratiebeleid vergeleken'.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)