Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

19.12.2014Keuzemogelijkheden en overstapgedrag zakelijk postvervoer

Onderzoek naar het overstapgedrag en de prijsgevoeligheid van zakelijke postverzenders.lees meer

18.12.2014Impacts of Expanding Airport Capacity on Competition and Connectivity

The case of Gatwick and Heathrowlees meer

16.12.2014Expanding Airport Capacity: Competition and Connectivity

The case of Gatwick and Heathrowlees meer

11.12.2014De markt voor abonnee-informatiediensten

EZ overweegt de bestemming van de 18xy-nummerreeks voor abonnee-informatiediensten te verruimen. SEO geeft inzicht in deze markt en in de gevolgen van een mogelijke verruiming voor bijvoorbeeld de concurrentie.lees meer

05.12.2014Waardering van baankenmerken

Wat is de relatie tussen niet-geldelijke arbeidsvoorwaarden en baankenmerken (‘secundaire arbeidsvoorwaarden’) en beloningsverschillen tussen vrouwen en mannen?lees meer

05.12.2014Evaluatie fiscale regelingen gericht op bedrijfsoverdracht

Er gelden in Nederland verschillende fiscale regelingen omtrent bedrijfsopvolging en bedrijfsoverdracht. Maar zijn deze regelingen ook noodzakelijk, doeltreffend en doelmatig om de doelstellingen van het beleid te bereiken?lees meer

26.11.2014Ergotherapie doet er toe

Voor elke euro besteed aan de behandeling van thuiswonende dementiepatiënten door de ergotherapeut krijgt de maatschappij €7,40 tot €11,80 terug, voor de behandeling van kinderen met schrijfproblemen is dit €1,60 tot €1,70.lees meer

24.11.2014Evaluatie van het model ‘In de schaduw van de rechter’

De Raad voor de Rechtspraak heeft het model ‘In de schaduw van de rechter’ ontwikkeld om de invloed van verschillende factoren op het aantal rechtszaken en transacties te bepalen. Doet het model waarvoor het is ontwikkeld?lees meer

21.11.2014Grensoverschrijdend aanbod van personeel

Dat met de uitbreiding van de EU het aantal arbeidsmigranten uit Oost-Europa is toegenomen weten we inmiddels wel. Maar hoeveel zijn het er nou eigenlijk, en wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse werknemers?lees meer

19.11.2014Quickscan 1 - Evaluatie Sectorplannen

SEO Economisch Onderzoek en ecbo voeren de monitoring en evaluatie van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Deze eerste quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen en de voorgenomen maatregelen.lees meer

17.11.2014Effecten van een masteropleiding op leraren en hun omgeving

Wat zijn de effecten van een brede invoering van een masteropleiding voor leraren? Zowel op de kwaliteit van de leraren als op de leerlingenprestaties?lees meer

17.11.2014Windmolens en welvaart

Wat zijn de maatschappelijke kosten en baten van investeringen in windenergie op de Noordzee? Veroorzaken windmolens inderdaad een schadepost van € 5 miljard? Dit onderzoek zet de feiten op een rij. lees meer

28.10.2014STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland 2014

Hoe staat de Noord-Hollandse arbeidsmarkt er voor in 2014 en 2015? De STAN Arbeidsmarktbarometer Noord-Holland presenteert actuele ramingen en laat werkgevers en ondernemers aan het woord. Welke knelpunten ervaart men?lees meer

16.10.2014Afbouw van het Wsw-bestand

In dit rapport is de afbouw van de Wsw per gemeente geactualiseerd op basis van Wsw-gegevens van eind 2013 en is gecorrigeerd voor instroom in de Wsw tot eind 2014. lees meer

15.10.2014Korte- en middellange termijn prognosemodel luchthavens

Wat gebeurt er wanneer er meer vliegtuigoperaties worden verplaatst naar regionale luchthavens? Hoeveel passagiers wijken er uit naar Duitsland of België wanneer er in Nederland een vliegbelasting wordt ingevoerd?lees meer

09.10.2014Nieuw ontwerp sociaal beleid

Een vaste baan voor iedereen wordt steeds meer een utopie. Hoe kan de flexibiliteit op de arbeidsmarkt gestimuleerd worden zonder dat dit ten koste gaat van degenen zonder vaste baan?lees meer

02.10.2014Benchmark internationale connectiviteit Zuidelijke Randstad

De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in de internationale connectiviteit van de Zuidelijke Randstad in vergelijking met die van 50 concurrerende Europese regio’s.lees meer

01.10.2014Verkenning effect studievoorschot op instroom meerjarige masters tekortsectoren

Omdat studenten in meerjarige masteropleidingen door invoering van een studievoorschot te maken hebben met extra kosten, bestaat de vrees dat de instroom zal dalen. Dit rapport laat zien of dat zo is. lees meer

09.09.2014Ondervoeding onderschat

Ziektegerelateerde ondervoeding is een probleem in Nederland. Wat zijn de kosten van ondervoeding voor de Nederlandse samenleving? Wat zijn de kosten en baten van het inzetten van medische drinkvoeding bij ondervoeding?lees meer

01.09.2014Buitenlandse seizoenswerkers; beschikbare registraties voor de risicoverevening

Doel van dit onderzoek is om na te gaan of er een eenduidige en volledige registratie is van buitenlandse seizoensarbeiders.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)