Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

27.05.2016Lange termijn verkenningen Schiphol

Dit rapport is een verkenning naar de mogelijke ontwikkeling van de Luchthaven Schiphol in 2040 en naar de daarmee samenhangende ruimtelijke consequenties.lees meer

01.07.2015Expanding Airport Capacity: Competition, Connectivity and Welfare

Discussie over de opties voor Gatwick en Heathrowlees meer

01.07.2015Market Response to Airport Capacity Expansion: Additional estimates airline responses

Dit rapport presenteert de resultaten van modelramingen van de impact van reacties van luchtvaartmaatschappijen als gevolg van eventuele capaciteitsuitbreiding op Gatwick of Heathrow.lees meer

18.12.2014Impacts of Expanding Airport Capacity on Competition and Connectivity

The case of Gatwick and Heathrowlees meer

15.10.2014Korte- en middellange termijn prognosemodel luchthavens

Wat gebeurt er wanneer er meer vliegtuigoperaties worden verplaatst naar regionale luchthavens? Hoeveel passagiers wijken er uit naar Duitsland of België wanneer er in Nederland een vliegbelasting wordt ingevoerd?lees meer

22.11.2013Compensatie bij vertraging in de luchtvaart

Een vergelijking van de regeling volgens het EC herzieningvoorstel Passagiersrechten Luchtvaart met alternatieve compensatieregimes.lees meer

05.11.2013Een rendabele exploitatie van Groningen Airport Eelde op de lange baan

Op welke termijn kan Groningen Airport Eelde op eigen benen staan, rekening houdend met de recente baanverlenging en de concurrentieverhoudingen in het verzorgingsgebied van de luchthaven?lees meer

27.06.2012Airport Competition in Europe

Flexibiliteit en keuzemogelijkheden van luchtvaartmaatschappijen en passagiers zijn het afgelopen decennium toegenomen. Luchthavens concurreren in toenemende mate om het aantrekken van passagiers en airlines. lees meer

06.01.2012The role of regional airports in a future transportation system

Dit rapport analyseert de ontwikkelingen van verschillende regio's en luchthavens in het laatste decennium en schets toekomstige bedreigingen en kansen (in het Engels). lees meer

02.05.2010The Passenger Potential of Twente Airport

De provincie Overijssel neemt op 16 juni 2010 een beslissing over de toekomstige ontwikkelingen van Luchthaven Twente op basis van haar eigen veronderstellingen. In opdracht van de VOLT geeft SEO een second opinion.  lees meer

09.12.2009Het realiteitsgehalte van 580 duizend vliegtuigbewegingen op Schiphol in 2020

Zijn de door de Commissie Alders geschetste 580.000 vliegbewegingen voor 2020 gezien de economische crisis nog wel reëel?lees meer

09.12.2009Amsterdam-Paramaribo: Open Skies of Open Market?

Wat zijn de effecten van volledige liberalisering (Open Skies) van het huidige bilaterale luchtvaartverdrag Nederland-Suriname?lees meer

09.12.2009The Implications of the Irish Air Travel Tax

In dit rapport worden de financiële en economische implicaties van Irish Air Travel Tax (ATT) onderzocht. lees meer

12.03.2009Implicaties van de invoering van de ticket-tax

De op 1 juli 2008 ingevoerde ticket-tax zou €350 miljoen moeten opbrengen, maar wat zijn eigenlijk de netto-effecten van deze belasting, rekening houdend met de opbrengstenderving voor luchthavens, airlines en reisbureaus? lees meer

17.12.2008De maatschappelijke en economische betekenis van de General Aviation in Nederland

Wat is de positie van General Aviation in de Nederlandse luchtvaart en wat is het maatschappelijke en economisch belang ervan?lees meer

11.08.2008Concurrentie analyse Amsterdam Schiphol 2007

Dit rapport geeft inzicht in de feitelijke luchtzijdige concurrentiepositie van luchthaven Schiphol op de vanaf en via Schiphol bediende relevante herkomst-bestemmingsmarkten.lees meer

24.03.2008Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Van de negen onderzochte luchthavens in de benchmark staat Schiphol in de zomer van 2007 op de vijfde plaats als het gaat om totale tariefopbrengsten.lees meer

19.03.2008Klachtenanalyse 2006

Dit rapport bevat een statistisch onderzoek naar de relatie tussen klachten en vliegbewegingen, vliegtuigtypen, maatschappijen en geluidsemissie. lees meer

04.08.2006Klachtenanalyse 2005

Dit rapport presenteert de resultaten van een statistisch onderzoek naar de relatie tussen kachten en vliegbewegingen. lees meer

10.05.2006Luchthavengelden en overheidsheffingen

Dit rapport betreft een actualisatie van de in 2004 door SEO uitgevoerde kwantitatieve benchmark van luchthavengelden en overheidsheffingen. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)