Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

20.12.2006Exploratie van beloningsverschillen in het onderwijs 2001-2004

In dit onderzoek worden de beloningspositie en beloningsverschillen van werknemers in het onderwijs geduid. lees meer

15.12.2006Rolopvatting innovatie en arbeidsproductiviteit

Een onderzoek naar de rol van sociale partners, overheden en bedrijven ten aanzien van verhoging van de arbeidsproductiviteit in het algemeen en verschillende vormen van innovatie in het bijzonder. lees meer

13.12.2006Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de planstudie versterking zwakke schakel Noordwijk

In dit rapport wordt bekeken welk alternatief om de veiligheid in Noordwijk te vergroten vanuit maatschappelijk oogpunt het meest aantrekkelijk is. lees meer

06.12.2006Nadere bepaling waarde GSM-spectrum

Deze notitie geeft een nadere precisering van een eerder uitgevoerd onderzoek naar de waarde van het GSM-spectrum in de 900 MHz-band. lees meer

30.11.2006Marktaandelen volmachtkanaal 2005

In dit rapport wordt de waarde van de collectieve inspanningen binnen het volmachtkanaal bepaald voor het jaar 2005. lees meer

29.11.2006Nationale Goede Doelen Rapport 2006

Dit rapport brengt de ontwikkelingen van doelbesteding, inkomsten, werkgelegenheid en uitvoeringskosten van VFI-leden in kaart en draagt daarmee bij aan de transparantie van de goededoelensector in Nederland.lees meer

24.11.2006Indicator administratieve lasten burgers

Dit rapport bevat de resultaten van een haalbaarheidsonderzoek van een monetaire indicator voor de administratieve lasten van burgers. lees meer

15.11.2006De arbeidsmarktpositie van studenten met buitenlandse achtergrond

Deze notitie biedt inzicht in de arbeidsmarktpositie van afgestudeerden in Nederland in het algemeen en van afgestudeerden met buitenlandse achtergrond in het bijzonder.lees meer

13.11.2006Hoge stroomprijzen voor Nederlandse industriële grootverbruikers

Dit onderzoek heeft als doel inzicht verkrijgen in de omvang en oorzaak van de (relatieve) stroomprijzen voor de Nederlandse industrie. lees meer

07.11.2006Effectiviteit van reïntegratie voor WW’ers

Dit rapport geeft een overzicht van de bevindingen uit de Nederlandse literatuur over de effectiviteit, kosteneffectiviteit en maatschappelijke baten van reïntegratie van werklozen en een inzicht in de kennislacunes.lees meer

07.11.2006Kosten en baten van reïntegratie

Dit rapport weergeeft de resultaten van een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

29.10.2006Kosten en baten van zorgvernieuwing

In dit onderzoek wordt gekeken naar het structurele effect van het doorbraakproject Mamacarcinoom op de kosten en opbrengsten van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. lees meer

24.10.2006Toetsing Prioritering Stationsprojecten

Dit rapport bevat een toetsing van de door ProRail toegepaste methodes om stationsprojecten te prioriteren. lees meer

19.10.2006Turistika: modelscenario’s 2006-2012 (deel III)

In dit rapport wordt het eerder opgeleverde model ‘Turistika’ verder ontwikkeld. lees meer

12.10.2006Waarborg- en garantiefondsen

In dit rapport wordt een inventarisatie gemaakt van het aantal waarborg- en garantiefondsen in Nederland en in welke modaliteiten zij voorkomen. lees meer

09.10.2006Bodem in belmarkt?

Dit rapport bevat een evaluatie van de Universele Dienst Telefonie. lees meer

03.10.2006Werkt de reïntegratiemarkt?

In dit rapport worden de prestaties van de reïntegratiemarkt beoordeeld. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om de markt (nog) beter te laten werken. lees meer

27.09.2006Langere baan, meer werk?

In dit rapport wordt verslag gedaan van de toetsing van het rapport 'Regionaal-Economische Betekenis van Lelystad Airport' dat in november 2005 door Buck Consultants International werd gepubliceerd. lees meer

21.09.2006Beloningsverschillen tussen de marktsector en collectieve sector in 2004

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar de beloningsverschillen tussen werknemers in de marktsector en de collectieve sector.lees meer

11.09.2006Beloningsniveau directeuren Cedris-lidbedrijven 2005

Dit rapport biedt inzicht in de niveaus en ontwikkeling van beloningen van directeuren van bij Cedris aangesloten bedrijven. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)