Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

20.12.2003Maatschappelijk bungeejumpen of gerichte zelfsturing?

Dit essay geeft antwoord op de volgende vragen: (1) wat is zelfsturing, (2) wanneer kan zelfsturing worden ingezet en (3) hoe vindt zelfsturing in de praktijk plaats? lees meer

16.12.2003Aan de schandpaal: de economische betekenis van 'naming and shaming'

In dit paper wordt gekeken naar de rol die naming en shaming kan spelen bij het oplossen van de informatiegebreken op de markt en bij (quasi-)publieke goederen.lees meer

05.12.2003De keuze voor Bèta/techniek

Dit rapport geeft een kwantitatieve analyse van de keuze voor een bèta/techniek studie op basis van TKMST data. lees meer

16.10.2003De Gemeentelijke Bijstandsteller

In dit rapport wordt de 'bijstandsteller' gepresenteerd, een instrument waarmee gemeenten het aantal bijstandsgerechtigden kunnen voorspellen.lees meer

11.10.2003Amsterdamse Economische Verkenningen najaarsbrief 2003

Dit rapport bevat herziene ramingen van de Amsterdamse economie in 2003 en 2004.lees meer

16.09.2003Auteursrecht, economische lust of last?

Dit rapport omvat een empirische studie naar de economische aspecten van het auteursrecht in het Nederlandse multimediacluster.lees meer

16.09.2003Roadmap zelfregulering

De roadmap is bedoeld voor een beleidsmaker die overweegt om ergens zelfregulering te introduceren. Met deze roadmap kan worden vastgesteld of zelfregulering in uw geval inderdaad een haalbare kaart is.lees meer

12.09.2003Tante pos krijgt concurrentie

Dit rapport gaat in op de effecten van volledige liberalisering van de postmarkt en de mogelijkheden voor regulering.lees meer

16.08.2003Auteursrecht, economische lust of last?

Dit rapport omvat een literatuurstudie naar de economische aspecten van het auteursrecht. lees meer

17.06.2003"Gansch het raderwerk staat stil"

Dit rapport brengt de economische effecten van stroomstoringen in kaart.lees meer

11.06.2003Amsterdamse Economische Verkenning voorjaar 2003

De Amsterdamse Economische Verkenningen bevatten voorspellingen van de economie van de regio Amsterdam en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren.lees meer

15.05.2003Samenwerking, stimuleren, maar hoe?

In dit onderzoek wordt gekeken hoe samenwerking en clustervorming tussen MKB-bedrijven gestimuleerd kan worden. lees meer

10.05.2003Kosten en baten van reïntegratiediensten

Dit onderzoek heeft als doel het ontwikkelen van een methodiek voor een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

17.04.2003Mededinging Versus Domeinmonopolie en Ministerieplicht

In dit onderzoek zijn de eerste resultaten van de introductie van meer marktwerking in het notariaat beschreven en geanalyseerd.lees meer

16.04.2003Zelf doen? Inventarisatie van de zelfreguleringinstrumenten

Dit rapport geeft beleidsmakers en ondernemers handvatten om te beoordelen of zelfregulering in bepaalde situaties een haalbare en wenselijke optie is. lees meer

10.04.2003'Plan 17' beoordeeld

In dit rapport wordt het pakket verkeersveiligheidsmaatregelen voor jongeren, genaamd 'Plan 17', beoordeeld.  lees meer

16.01.2003Outsourcing van ICT door overheidsinstellingen

Deze literatuurstudie is bedoeld als een eerste stap op weg naar het formuleren van een beoordelingskader voor beslissingen over outsourcing.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)