Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

10.12.2002Regionale Bouwprognoses 2002-2007

Dit rapport is een aanvulling op de Bouwprognoses 2002-2007 en bevat een regionalisering van de landelijke prognoses voor de bouw. lees meer

28.11.2002Vergelijking Afwegings- en Waarderingsmethoden

Dit onderzoek geeft antwoord op de vraag: welke methoden kunnen worden wanneer worden ingezet en hoe kan een waterbeheerder het beste ondersteund worden in het maken van een keuze? lees meer

24.10.2002De economische structuurkenmerken van de bouwnijverheid

Dit rapport laat zien dat bepaalde elementen van de economische structuur van de bouwsector onregelmatigheden in de hand werken. lees meer

02.10.2002Een frisse wind in Amsterdam

Dit rapport geeft een analyse van de gevolgen van het kabinetsbeleid en de economische conjunctuur voor de stad Amsterdam.  lees meer

11.07.2002Werkgeversbijdrage particuliere ziektekostenverzekering

Dit onderzoek brengt de werkgeversbijdrage voor ziektekosten bij bedrijven in beeld.lees meer

12.06.2002Amsterdamse Economische Verkenningen voorjaar 2002

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2002 en 2003 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. lees meer

21.05.2002Deeltijdwerk uitgediept

In dit onderzoek wordt gekeken naar de drijvende krachten achter de ontwikkelingen op het gebied van deeltijdwerk en het effect van deeltijdwerk op mobiliteit. lees meer

25.04.2002De afbakening van de relevante markt

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag: voldoet de huidige benadering van marktafbakening in de mededingingsrechtelijke praktijk, of moet deze benadering worden herzien?lees meer

10.04.2002Mededingingsproblemen bij het ontwerpen van wetgeving

Dit rapport brengt op systematische wijze mededingingsproblemen die kunnen optreden bij ontwerpwetgeving in kaart.lees meer

02.04.2002Statistisch onderzoek naar prijs en kostenontwikkeling in de bouwsector

Dit rapport bevat een statistische analyse van de prijs- en kostenontwikkeling in de bouw met de overheid als opdrachtgever. lees meer

25.03.2002Kennis over kosten

Dit rapport laat zien welke mechanismen er bestaan om schoolkosten te beheersen en welke mogelijke knelpunten er aan deze mechanismen verbonden zijn. lees meer

19.03.2002Kosten-batenanalyse van vestiging en verblijf internationale organisaties

In dit rapport wordt een kosten-batenanalyse uitgevoerd voor de vestiging van drie internationale organisaties in Nederland. lees meer

17.03.2002Waardering van geluidshinder

In dit rapport worden waarderingen berekend voor de veranderingen in geluidhinder door vliegtuigen rond Schiphol.lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)