Projecten (archief)

Op deze pagina vindt u onze projecten van 2014 en eerder. Recente projecten vindt u op onze projectenpagina.

18.11.2000Bouwen voor de toekomst

Dit rapport geeft een uitsplitsing van de landelijke Bouwprognoses 2000-2005 naar regio en/of bestemming voor woningbouw en utiliteit. lees meer

23.10.2000Deelname aan hoger onderwijs

In dit rapport wordt de vraag beantwoord of er bepaalde groepen studenten zijn die een groter risico lopen op studie-uitval of studievertraging.lees meer

18.10.2000Bouwprognoses 2000-2005

De ramingen voor de bouwproductie in de 'Bouwprognoses' geven een beeld van de consequenties van het kabinetsbeleid voor de afzet en de werkgelegenheid in de bouw. lees meer

18.06.2000Amsterdamse Economische Verkenningen voorjaar 2000

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2000 en 2001 en een actualisering van de ontwikkelingen in de jaren 1995-1999. lees meer

24.04.2000Voorkomen is beter dan genezen

Dit onderzoek inventariseert de organisatiestructuren voor arbeidsgerelateerde preventieve gezondheidszorg ten aanzien van ziekten aan het bewegingsapparaat.lees meer

21.03.2000Behavioral responses to environmentally-related taxes

Dit rapport geeft een overzicht van verschillende schattingen van de prijselasticiteit voor energie en vervoer met als doel een beter begrip van reacties op milieuheffingen.  lees meer

18.03.2000Amsterdamse Economische Verkenningen groei, arbeid en ruimte

Dit rapport bevat lange termijn scenario’s voor de regio Amsterdam met uitkomsten toegespitst op de arbeidsmarkt en de behoefte aan grond voor economische activiteiten. lees meer

Niet alle projecten in dit archief bevatten het volledige onderzoeksrapport. U kunt het volledige rapport opvragen bij ons secretariaat via secretariaat@seo.nl.

 Projecten  > Projecten (archief)