Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

02.10.2013Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013

De Monitor Technische Arbeidsmarkt 2013 brengt de technische arbeidsmarkt in kaart; waar staat de techniek nu en in de toekomst?lees meer

24.09.2013Ontwikkeling tarieven tolken en vertalers in het publieke domein

Een actuele vergelijking van de tarieven van tolken en vertalers met de tarieven van de sectoren overheid, onderwijs en zorg.lees meer

09.09.2013Kosten en baten van actieve screening naar HCM

Dit rapport onderzoekt de kosten en baten van actieve screening naar mensen met een verdikte hartspier.lees meer

04.09.2013De waarde van "Kies nu voor kinderen"

Dit rapport bevat een update van een eerdere kosten-batenanalyse van het programma 'Kies nu voor kinderen'. lees meer

03.09.2013Effecten en vormgeving van een heffing op gewasbeschermingsmiddelen

Dit rapport onderzoekt hoe effectief een heffing is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.lees meer

27.08.2013The innovation-enhancing effects of network neutrality

Deze studie brengt de economische mechanismen achter de innovatieversterkende werking van netwerkneutraliteit in kaart.lees meer

20.08.2013Beoordeling van de compensatie voor de veerdienst Gorinchem

In dit rapport wordt beoordeeld of de compensatie van de gemeente Gorinchem niet leidt tot staatssteun aan de veerdienst, op basis van de zogenaamde Altmark-criteria voor Europese staatssteun.lees meer

08.07.2013De sociaaleconomische situatie van langdurig flexibele werknemers

Werknemers in tijdelijke en flexibele banen blijven langer in de flexibele schil zitten en stromen minder snel door naar vaste banen. Welke sociaaleconomische gevolgen heeft dat voor deze werknemers?lees meer

04.07.2013Update waarde van kavel A7: Methodedocument t.b.v. marktconsultatie door ministerie van EZ

Dit rapport zet de voorgenomen methodiek uiteen om de actuele waarde van de commerciële radiovergunning voor het in 2013 te veilen kavel A7 te bepalen en is ter consultatie voorgelegd aan de marktpartijen. lees meer

27.06.2013Naar een breder afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren: de Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

Hoe ziet een afwegings- en reguleringskader voor investeringen in interconnectoren eruit dat waarborgt dat deze investeringen optimaal zullen bijdragen aan de maatschappelijke welvaart? lees meer

20.06.2013Studie & Werk 2013

Studie & Werk 2013 analyseert de huidige positie van afgestudeerden en de relevantie van hun opleidingen op basis van gegevens over de jaren 1999-2013.lees meer

19.06.2013Arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten

Dit rapport laat zien dat de arbeidsmarktpositie van jonge fiscalisten nog steeds gunstig is. De vraag vanuit de belastingadvieskantoren is wel gedaald. lees meer

13.06.2013Public investments in space

Dit rapport vergelijkt verschillende methoden om de economische en maatschappelijke gevolgen van publieke investeringen in aan ruimtevaart gerelateerde activiteiten in Europa zowel kwalitatief als kwantitatief identificeren.lees meer

13.06.2013Duurzame energie naar 16%

Dit rapport bespreekt het voornemen van het kabinet Rutte-II om in 2020 een aandeel van 16 procent duurzame energie te realiseren.lees meer

11.06.2013Uit de schaduw van het bankwezen

Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen.lees meer

10.06.2013Concurrentie in de kiem

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe en in welke mate concurrentie plaatsvindt in de Nederlandse veredelingssector.lees meer

10.06.2013Regulation of fixed and mobile termination charges

De vergoeding voor gespreksafgifte, een dienst die bellers op verschillende netwerken verbindt, is gereguleerd. Dit rapport bespreekt twee verschillende methoden om de grondslag van de kosten van de tariefregulering te bepalen.lees meer

05.06.2013Evaluatie postregeling

Dit rapport is een evaluatie van de Postregeling 2009.lees meer

05.06.2013Prijzige suiker

Dit rapport analyseert de prijsopbouw en prijsontwikkeling van suiker. lees meer

05.05.2013Effect Wnt en Regeling op bezoldiging woningcorporatiebestuurders

Een onderzoek naar de gevolgen van de bezoldigingsmaxima voor de bezoldigingen van bestuurders van woningbouwcorporaties lees meer

 Projecten  > Projecten