Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

12.03.2014Effecten verruiming eigen bijdrageregeling Wmo

Gemeenten krijgen vanaf 2015 te maken met meer taken en een korting op grond van de nieuwe Wmo. Hoe groot is het deel van de korting dat gemeenten door hogere eigen bijdragen kunnen verwezenlijken?lees meer

17.12.2013Rendement van cursussen voor laaggeletterden

Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking is laaggeletterd. ROC’s organiseren cursussen om laaggeletterdheid te verminderen. Dit onderzoek berekent de kosten en baten van deze cursussen.lees meer

 Projecten  > Projecten