Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

21.08.2008Handboek meetmethoden voor effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid op persoonsniveau

Een handvat voor beleidsmakers en onderzoekers voor het vaststellen van de (netto-) effectiviteit van activerend arbeidsmarktbeleid.lees meer

15.08.2008Van bijstand naar werk in Amsterdam: update

Effectiviteit van re-integratietrajecten voor bijstandsgerechtigden in de periode 2001-2007.lees meer

11.08.2008Concurrentie analyse Amsterdam Schiphol 2007

Dit rapport geeft inzicht in de feitelijke luchtzijdige concurrentiepositie van luchthaven Schiphol op de vanaf en via Schiphol bediende relevante herkomst-bestemmingsmarkten.lees meer

07.08.200845-plus en 55-plus in de SUWI-keten

Ruim de helft van de potentiële beroepsbevolking is ouder dan 45 jaar. Hoe vergaat het oudere werklozen op zoek naar werk?lees meer

06.08.2008Zelfstandig uit de bijstand

De kosten en baten van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigenlees meer

17.07.2008Effecten gezinsbeleid

Het regeerakkoord bevat zowel maatregelen die de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren als maatregelen die stimuleren dat vrouwen minder gaan werken. In hoeverre werken deze maatregelen tegen elkaar in?lees meer

27.06.2008Voorstelling van uitvoeringen

Stijgen de bezoekersaantallen even snel als de de totale capaciteit van de Amsterdamse podiumkunstaccomodaties?lees meer

26.06.2008Handreiking voor hoogwaardig contractvervoer

Rapport van de Rondetafel Contractvervoer, met aanbevelingen en handreikingen om problemen in het contractvervoer het hoofd te bieden.lees meer

26.06.2008Toekomst voor taxi

Rapport van de Taskforce Toekomstvisie Taxi, onder voorzitterschap van prof.dr. Hugo B. Rooslees meer

25.06.2008Onderscheid distributie- en adviesbeloning

In opdracht van de NVA is onderzoek gedaan naar het onderscheid tussen distributie- en adviesactiviteiten bij verkoop van complexe verzekeringsproducten.lees meer

20.06.2008The Dutch Trust Industry

Dit rapport geeft inzicht in de activiteiten van trustkantoren, de rol van trustdiensten in het internationale financiële systeem en de omvang van de trustsector binnen de Nederlandse (financiële) economie. lees meer

12.06.2008De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

SEO heeft de arbeidsmarkt van 1998 geschetst toen deze voor fiscalisten krap was. Dit is een update van het in 1998 uitgevoerde onderzoek.lees meer

29.05.2008Studie&Werk 2008

Sinds 1996 wordt jaarlijks in Studie & Werk de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoogopgeleiden beschreven.lees meer

26.05.2008Inzicht in belonen

Dit rapport is geschreven om een goed geïnformeerde discussie over beloningsvormen voor complexe producten mogelijk te maken.lees meer

22.05.2008Concurrentiepositie Nederlandse Maakindustrie

SEO Economisch Onderzoek schetst in dit rapport de ontwikkelingen in de Nederlandse maakindustrie, waarbij als thema de concurrentiepositie van deze sector centraal staat.lees meer

22.05.2008In en uit de Wajong

Waar en onder welk regime zijn Wajongers werkzaam, welke re-integratiekansen hebben ze en welke route leggen ze af binnen het voorzieningenstelsel van de sociale zekerheid?lees meer

08.05.2008Uitzendbaan versus direct dienstverband: vergelijking loopbanen CWI-cliënten.

Van alle niet-werkende werkzoekenden ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), pakt een op de drie de draad weer op met een uitzendbaan. lees meer

05.05.2008Regulation of the legal profession and access to law

Wat is het effect van de regulering van juridische beroepen – vooral advocaten – op de toegang tot het recht?lees meer

14.04.2008Information on the Dutch coinsurance market

Wordt de mededinging op de Nederlandse coassurantiemarkt beperkt of vervalst? Dat wordt in dit rapport door SEO onderzocht. lees meer

24.03.2008Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

Van de negen onderzochte luchthavens in de benchmark staat Schiphol in de zomer van 2007 op de vijfde plaats als het gaat om totale tariefopbrengsten.lees meer

 Projecten  > Projecten