Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

25.11.2010Studie & werk 2010

Uit deze veertiende editie van Studie & Werk blijkt dat hoger opgeleiden die afstudeerden in het studiejaar 2007/2008 wat langer en wat harder naar een baan moeten zoeken, maar evenveel verdienen als alumni uit vorige...lees meer

25.11.2010Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

In opdracht van DGLM heeft SEO Economisch Onderzoek de in 2009 uitgevoerde kwantitatieve benchmark van luchthavengelden en overheidsheffingen geactualiseerd.lees meer

23.11.2010Langdurig verblijf in de flexibele schil van de arbeidsmarkt

Op enig moment zit ongeveer zes procent van de Nederlandse werknemers langer dan drie jaar in de flexibele schil van de arbeidsmarkt.lees meer

22.11.2010Tussenmeting versterking functiemix 2010

Eén van de beloningsafspraken uit de sectorale convenanten Leerkracht van Nederland betreft de versterking van de functiemix. Dit rapport is de tweede meting van het proces rondom de versterking.lees meer

17.11.2010Investeren in een schone toekomst

Loont het om te investeren in duurzame energie? Uit deze kosten-batenanalyse blijkt dat dit het geval is.lees meer

16.11.2010Kengetallen kosten-batenanalyse van het WK voetbal

In Nederland bestaan ambities om in 2018 of 2022 het WK voetbal te organiseren, samen met België. Wegen de baten van een WK voetbal in Nederland echter wel op tegen de kosten?lees meer

15.11.2010Van teelt tot schap

Hoe komt een paprika in de supermarkt terecht? En waar wordt de consumenteneuro aan besteed? Welke ondernemingen zijn betrokken bij verse groenten en fruit? lees meer

14.11.2010Evaluatie provisieregels complexe producten

Aanbieders van complexe financiële producten houden zich over het algemeen aan de regels voor kosten- en dienstentransparantie, zij het niet altijd van harte. Consumenten hebben nog moeite met het besef dat advies niet gratis is.lees meer

12.11.2010De kosten van verruimen of loslaten van de numerus fixus

Om het tekort aan artsen en de groeiende zorgvraag op te lossen, vindt de RVZ het o.a. noodzakelijk de numerus fixus voor de initiële opleiding geneeskunde los te laten. Wat zijn hiervan de kosten?lees meer

12.11.2010Vouchers voor vaardigheden

Waarom moet de overheid zich bemoeien met het onderwijs gericht op werknemers en werkzoekenden?lees meer

12.11.2010De toekomst van de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam

Wat is de prognose voor de arbeidsmarkt in de Metropoolregio Amsterdam nu de economie opkrabbelt? Komt de krapte terug, of is de druk van de arbeidsmarkt gehaald?lees meer

10.11.2010Waarvan akte?

Een economisch perspectief op de verplichte inschakeling van de notaris in de obligatoire fase.lees meer

30.09.2010De praktijk van waardeoverdracht

Is een heroverweging van het systeem van waardeoverdracht van pensioenen nodig? In dit rapport wordt de praktijk rondom waardeoverdracht onderzocht.    lees meer

30.09.2010Woningen met winst?

Financiële participatie van het rijk in woningbouwprojecten heeft per saldo vooral nadelen in vergelijking met de huidige subsidies.lees meer

01.09.2010Evaluatie premiegroepensystematiek WW

In vijf sectoren is de premiegroepensystematiek ingevoerd, met als doel om cyclische en seizoenswerkeloosheid terug te dringen en zo het seizoensgebonden gebruik van de WW tegen te gaan. Dit is een evaluatie van die systematiek. lees meer

31.08.2010Innovations in financing environmental and social sustainability

Dit rapport gaat over innovatieve financiële instrumenten die kunnen helpen om ecologische en sociale duurzame investeringen te verhogen (in het Engels).  lees meer

31.08.2010Carbon Trading

Dit rapport brengt het (gebrek aan) succes van de handel in emissierechten tot nu toe en ruimte voor verbeteringen in kaart (in het Engels)lees meer

31.08.2010Financing the Transition to Sustainable Energy

Dit rapport gaat over investeringen in duurzame energie. Ze zijn essentieel, maar niet voldoende financieel aantrekkelijk (in het Engels).  lees meer

31.08.2010Sustainable Investment

Op verzoek van de Duisenberg School of Finance belicht dit rapport toonaangevende literatuur en empirische bevindingen over duurzaam beleggen (in het Engels). lees meer

18.06.2010Kunnen kiezen in de AWBZ

In welke mate zijn cliënten in de AWBZ in staat om bewuste keuzes te maken (dan wel voor zich te laten kiezen door naasten en vertegenwoordigers) tussen zorgaanbieders?lees meer

 Projecten  > Projecten