Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

04.02.2014Actuele waarde van kavel A7

Dit rapport bepaalt de actuele waarde voor de commerciële radiovergunning voor het in 2013 geveilde kavel A7 en concludeert dat het aannemelijk is dat die actuele waarde op of zelfs onder de veilinguitkomst ligt.lees meer

29.10.2013Nieuws en markt

Hoe staat de nieuwsvoorziening ervoor in Nederland en wat is vanuit welvaartseconomisch perspectief de rol voor de overheid?lees meer

29.10.2013Energiebeleid in onbalans

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol duurzaam energiebeleid waarin de drie doelstellingen van het energiebeleid (schoon, betrouwbaar en betaalbaar) in samenhang gerealiseerd kunnen worden?lees meer

28.10.2013The value of Europeana

What is the social economic value of continued investment in Europeana to maintain and extend its current ambition level in terms of services and infrastructure in the years 2015-2020?lees meer

03.09.2013Effecten en vormgeving van een heffing op gewasbeschermingsmiddelen

Dit rapport onderzoekt hoe effectief een heffing is om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen.lees meer

20.06.2013Het Nederlandse stelsel van corporate governance code en monitoring

Dit rapport onderzoekt de efficiëntie en effectiviteit van het huidige systeem van code, verankering en monitoring van corporate governance.lees meer

11.06.2013Uit de schaduw van het bankwezen

Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen.lees meer

22.01.2013Bouwen en banen

Doel van deze studie is een analyse te maken van de werkgelegenheidseffecten van energiebesparingsbeleid in de gebouwde omgeving.lees meer

30.11.2012Verplaatsing industrie: update 2012

Hoe staat het anno 2012 met het beeld dat de industrie zich in hoog tempo zou verplaatsen naar lagelonenlanden? In dit rapport wordt de verplaatsing van productie en werkgelegenheid naar het buitenland in kaart gebracht.lees meer

 Projecten  > Projecten