Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

19.03.2008Klachtenanalyse 2006

Dit rapport bevat een statistisch onderzoek naar de relatie tussen klachten en vliegbewegingen, vliegtuigtypen, maatschappijen en geluidsemissie. lees meer

17.03.2008Studieprestaties van allochtone studenten

Dit rapport doet verslag van een kwantitatief onderzoek naar de studieprestaties van allochtone studenten van de Universiteit van Amsterdam (UvA). lees meer

17.03.2008Maatschappelijke baten van eVaardigheden

Met behulp van een verkenning worden in dit onderzoek de economische effecten van individuele eVaardigheden in beeld gebracht.lees meer

06.03.2008Evaluatie verdeelmodel Wet Werk en Bijstand

Een belangrijk onderdeel van de WWB betreft de wijze waarop het budget, beschikbaar gesteld voor de bijstandslasten, over de gemeenten wordt verdeeld.lees meer

28.02.2008Harmonisatie en integratie van voorschoolse voorzieningen

Dit rapport bevat een inventarisatie van de maatschappelijke kosten en baten van het harmoniseren of integreren van voorschoolse voorzieningen. lees meer

19.02.2008Aanbeveling bij het rapport 'Drempelvrees?'

Aanbeveling naar aanleiding van de conclusies die volgen uit het onderzoek naar overstapdrempels in de markt voor betalingsverkeer en evaluatie van de Overstapservice.lees meer

15.02.2008Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de planstudie versterking zwakke schakel Scheveningen

Door middel van gevoeligheidsanalyses zijn de onzekerheden omtrend de onveiligheid bij de duinen van Noordwijk en daarachter in kaart gebracht.lees meer

28.01.2008Drempelvrees?

Onderzoek naar overstapdrempels in de markt voor betalingsverkeer en evaluatie van de Overstapservice. Is de Overstapservice effectief?lees meer

 Projecten  > Projecten