Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

24.10.2002De economische structuurkenmerken van de bouwnijverheid

Dit rapport laat zien dat bepaalde elementen van de economische structuur van de bouwsector onregelmatigheden in de hand werken. lees meer

02.10.2002Een frisse wind in Amsterdam

Dit rapport geeft een analyse van de gevolgen van het kabinetsbeleid en de economische conjunctuur voor de stad Amsterdam.  lees meer

11.07.2002Werkgeversbijdrage particuliere ziektekostenverzekering

Dit onderzoek brengt de werkgeversbijdrage voor ziektekosten bij bedrijven in beeld.lees meer

12.06.2002Amsterdamse Economische Verkenningen voorjaar 2002

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2002 en 2003 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. lees meer

21.05.2002Deeltijdwerk uitgediept

In dit onderzoek wordt gekeken naar de drijvende krachten achter de ontwikkelingen op het gebied van deeltijdwerk en het effect van deeltijdwerk op mobiliteit. lees meer

02.04.2002Statistisch onderzoek naar prijs en kostenontwikkeling in de bouwsector

Dit rapport bevat een statistische analyse van de prijs- en kostenontwikkeling in de bouw met de overheid als opdrachtgever. lees meer

25.03.2002Kennis over kosten

Dit rapport laat zien welke mechanismen er bestaan om schoolkosten te beheersen en welke mogelijke knelpunten er aan deze mechanismen verbonden zijn. lees meer

17.03.2002Waardering van geluidshinder

In dit rapport worden waarderingen berekend voor de veranderingen in geluidhinder door vliegtuigen rond Schiphol.lees meer

01.11.2001Bouwprognoses 2001-2006

De Bouwprognoses bevatten ramingen voor de bouwproductie voor de periode 2001-2006.lees meer

24.09.2001De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs

In dit rapport wordt de vaste boekenprijs (VBP) voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs geëvalueerd. lees meer

01.06.2001Amsterdamse Economische Verkenningen voorjaar 2001

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2001 en 2002 en een actualisering van de ontwikkelingen in de jaren 1995-2000.lees meer

18.11.2000Bouwen voor de toekomst

Dit rapport geeft een uitsplitsing van de landelijke Bouwprognoses 2000-2005 naar regio en/of bestemming voor woningbouw en utiliteit. lees meer

23.10.2000Deelname aan hoger onderwijs

In dit rapport wordt de vraag beantwoord of er bepaalde groepen studenten zijn die een groter risico lopen op studie-uitval of studievertraging.lees meer

18.10.2000Bouwprognoses 2000-2005

De ramingen voor de bouwproductie in de 'Bouwprognoses' geven een beeld van de consequenties van het kabinetsbeleid voor de afzet en de werkgelegenheid in de bouw. lees meer

18.06.2000Amsterdamse Economische Verkenningen voorjaar 2000

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2000 en 2001 en een actualisering van de ontwikkelingen in de jaren 1995-1999. lees meer

24.04.2000Voorkomen is beter dan genezen

Dit onderzoek inventariseert de organisatiestructuren voor arbeidsgerelateerde preventieve gezondheidszorg ten aanzien van ziekten aan het bewegingsapparaat.lees meer

18.03.2000Amsterdamse Economische Verkenningen groei, arbeid en ruimte

Dit rapport bevat lange termijn scenario’s voor de regio Amsterdam met uitkomsten toegespitst op de arbeidsmarkt en de behoefte aan grond voor economische activiteiten. lees meer

21.02.2000Leraren over het leraarsberoep

Arbeidssatisfactie gepeild in voorjaar 1998: een nulmeting.lees meer

 Projecten  > Projecten