Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

10.01.2005De economische les

Dit onderzoek analyseert de economische groei van de Amsterdamse binnenstad tussen 1970 en 2003. lees meer

07.10.2004Zorgstelsels vergeleken

Dit rapport is een beoordeling van de prestaties van het voorstel van het kabinet en het voorstel van het Verbond van Verzekeraars voor de introductie van een nieuw zorgstelsel.lees meer

11.06.2004De effectiviteit van regionaal beleid in wetenschappelijk onderzoek vanaf 1970

Dit rapport bevat een literatuurstudie naar evaluaties van regionaal economisch beleid in onderzoeken van de laatste dertig jaar. lees meer

01.05.2004Studie & Werk 2004

Sinds 1996 brengt SEO jaarlijks in opdracht van Elsevier de arbeidsmarktpositie van pas afgestudeerde hoger opgeleiden in kaart. Met welke studie hebben deze afgestudeerden op dit moment de beste papieren op de arbeidsmarkt? lees meer

17.04.2004Lijden vrouwen aan de hypotheekziekte?

Dit rapport brengt man-vrouw verschillen in arbeidsongeschiktheidsrisico in kaart. lees meer

01.04.2004Evaluatie sluitende aanpak 1998-2003

Dit rapport beschrijft de evaluatie van de sluitende aanpak voor volwassenen (het streven om alle nieuwe volwassen werklozen binnen 12 maanden een baan of traject aan te bieden).lees meer

01.01.2004Amsterdamse Economische Verkenningen, Voorjaar 2004

De Amsterdamse Economische Verkenningen bevatten voorspellingen van de economie van de regio Amsterdam en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren.lees meer

05.12.2003De keuze voor Bèta/techniek

Dit rapport geeft een kwantitatieve analyse van de keuze voor een bèta/techniek studie op basis van TKMST data. lees meer

11.10.2003Amsterdamse Economische Verkenningen najaarsbrief 2003

Dit rapport bevat herziene ramingen van de Amsterdamse economie in 2003 en 2004.lees meer

11.06.2003Amsterdamse Economische Verkenning voorjaar 2003

De Amsterdamse Economische Verkenningen bevatten voorspellingen van de economie van de regio Amsterdam en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren.lees meer

10.05.2003Kosten en baten van reïntegratiediensten

Dit onderzoek heeft als doel het ontwikkelen van een methodiek voor een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

10.04.2003'Plan 17' beoordeeld

In dit rapport wordt het pakket verkeersveiligheidsmaatregelen voor jongeren, genaamd 'Plan 17', beoordeeld.  lees meer

10.12.2002Regionale Bouwprognoses 2002-2007

Dit rapport is een aanvulling op de Bouwprognoses 2002-2007 en bevat een regionalisering van de landelijke prognoses voor de bouw. lees meer

24.10.2002De economische structuurkenmerken van de bouwnijverheid

Dit rapport laat zien dat bepaalde elementen van de economische structuur van de bouwsector onregelmatigheden in de hand werken. lees meer

02.10.2002Een frisse wind in Amsterdam

Dit rapport geeft een analyse van de gevolgen van het kabinetsbeleid en de economische conjunctuur voor de stad Amsterdam.  lees meer

11.07.2002Werkgeversbijdrage particuliere ziektekostenverzekering

Dit onderzoek brengt de werkgeversbijdrage voor ziektekosten bij bedrijven in beeld.lees meer

12.06.2002Amsterdamse Economische Verkenningen voorjaar 2002

Dit rapport bevat voorspellingen van de economische ontwikkeling van de regio Amsterdam voor de jaren 2002 en 2003 en een update van de ontwikkelingen in voorgaande jaren. lees meer

21.05.2002Deeltijdwerk uitgediept

In dit onderzoek wordt gekeken naar de drijvende krachten achter de ontwikkelingen op het gebied van deeltijdwerk en het effect van deeltijdwerk op mobiliteit. lees meer

02.04.2002Statistisch onderzoek naar prijs en kostenontwikkeling in de bouwsector

Dit rapport bevat een statistische analyse van de prijs- en kostenontwikkeling in de bouw met de overheid als opdrachtgever. lees meer

25.03.2002Kennis over kosten

Dit rapport laat zien welke mechanismen er bestaan om schoolkosten te beheersen en welke mogelijke knelpunten er aan deze mechanismen verbonden zijn. lees meer

 Projecten  > Projecten