Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

23.07.2007Oriënterende Monitor Huisartsenzorg

Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar het nieuwe financieringssysteem en marktwerking in de huisartsenzorg. lees meer

19.07.2007Telemarketing: irritatie geregeld?

In dit rapport de bevindingen van een onderzoek naar irritatie door telemarketing. lees meer

12.07.2007Leidt de SVWW tot werk?

In dit rapport wordt de Stimuleringsregeling Vacaturevervulling door Werklozen en met werkloosheid bedreigde Werknemers (SVWW) vergeleken met andere re-integratietrajecten.  lees meer

12.07.2007Arbeidsmarktmonitor Zuidelijk Noord-Holland, januari 2007

Deze monitor schetst een beeld van de stand van zaken op de Amsterdamse en regionale arbeidsmarkt en in het onderwijs. lees meer

26.06.2007Selectie sturingsinstrumenten

In dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld die het ministerie van SZW kan gebruiken om de selectie van sturingsinstrumenten verder te verbeteren.lees meer

30.05.2007Studie & Werk 2007

Dit rapport brengt de arbeidsmarktpositie in kaart van pas afgestudeerde hogeropgeleiden.lees meer

29.05.2007Internationale beloningsverschillen van wetenschappelijk personeel

In dit rapport de resultaten van een vergelijkend onderzoek naar de beloningsstructuur in het wetenschappelijk onderwijs in Nederland ten opzichte van het buitenland. lees meer

29.05.2007Instrumentarium voor transitie naar een CO2 neutrale glastuinbouw

In dit rapport is een instrumentarium ontwikkeld dat de transitie naar een CO2 neutrale glastuinbouw mogelijk maakt. lees meer

27.05.2007Bossche Spoorzone: Maatschappelijke kosten en baten van vier deelprojecten

Dit rapport bevat de uikomsten van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de Bossche Spoorzone. lees meer

21.05.2007Op de lange baan

In dit rapport worden prognoses voor Groningen Airport Eelde nader gewogen. lees meer

21.05.2007Yardsticks and carrots

Assessment of transitory regulation of hospital care.  lees meer

16.05.2007Literatuuronderzoek effectiviteit van onderwijsinterventies

Onderzoek naar de effecten van de onderwijs wordt steeds vaker onderverdeeld in de traditionele of ‘naïeve’ evaluaties enerzijds en nieuw of ‘hard’ onderzoek anderzijds.lees meer

08.05.2007De kunst van investeren in cultuur

Deze literatuurstudie onderzoekt welke effecten er zoal aan cultuur worden toegeschreven en in welke mate die effecten in geld uit te drukken zijn. lees meer

08.05.2007Het effect van toewijzingsregels op de doelmatigheid

In dit rapport wordt een analyse gemaakt van de effecten van herhaalde toewijzing van emissierechten. lees meer

24.04.2007Zeven jaar onderzoek voor de SIC

De SIC heeft sinds haar oprichting in 2000 een flink aantal onderzoeken, papers en essays laten opstellen. Dit rapport blikt terug op deze onderzoeksreeks en geeft een overzicht van de belangrijkste bevindingen.lees meer

18.04.2007Reacties op visies KPN, Vodafone en Orange inzake waardebepaling GSM-spectrum

Dit rapport vormt een derde bijdrage uit een serie studies naar de waardebepaling van het GSM-spectrum in 900MHz-band uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek. lees meer

13.04.2007Tolken in het publiek domein

Over de vraag, aanbod en de bemiddeling van tolken.lees meer

11.04.2007The impact of secondary slot trading at Amsterdam Airport Schiphol

In dit rapport presenteert SEO Economisch Onderzoek haar bevindingen aangaande "slot trading" op Schiphol. Eerder onderzoek in opdracht van de Europese Commissie leidt mogelijk tot veranderingen in Europese regelgeving.lees meer

05.04.2007Methodiek doorlichting VROM-Beleid

In dit onderzoek is een methodiek ontwikkeld die het ministerie van VROM kan gebruiken om het beleid door te lichten en zo mogelijkheden te identificeren waar de regeldruk kan afnemen.lees meer

20.03.2007Best Practices in Toezicht

Dit rapport schetst een beeld van hoe toezicht op een goede manier uitgeoefend kan worden. In het aan dit rapport ten grondslag liggende onderzoek is per enquête aan ondernemers gevraagd aan te geven welke toezichthouders ze uit...lees meer

 Projecten  > Projecten