Projecten

Op deze pagina vindt u onze meest recente projecten. Voor oudere projecten kunt u ons archief bekijken.

11.06.2004De effectiviteit van regionaal beleid in wetenschappelijk onderzoek vanaf 1970

Dit rapport bevat een literatuurstudie naar evaluaties van regionaal economisch beleid in onderzoeken van de laatste dertig jaar. lees meer

01.05.2004Norm voor leveringszekerheid

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en het gebruik van een minimum norm voor leveringszekerheid voor de Nederlandse elektriciteitsmarkt.lees meer

16.03.2004Goed(koop) geregeld

In deze kosten-baten analyse wordt gekeken of zelfregulering over het algemeen goedkoper is dan wetgeving. lees meer

12.03.2004De maatschappelijke betekenis van doorvoer

Dit rapport bevat een second opinion over het TNO Inro onderzoek 'De maatschappelijke betekenis van doorvoer'. lees meer

01.01.2004Second opinion toetsing spoorprojecten

Dit rapport geeft een second opinion over het toetsingskader en de prioritering van infrastructuurprojecten. lees meer

01.01.2004Beoordeling van het Vergelijkingskader Modaliteiten

In deze rapportage wordt het Vergelijkingskader Modaliteiten (VKM) beoordeeld vanuit het perspectief van maatschappelijke kosten en baten.lees meer

17.06.2003"Gansch het raderwerk staat stil"

Dit rapport brengt de economische effecten van stroomstoringen in kaart.lees meer

10.05.2003Kosten en baten van reïntegratiediensten

Dit onderzoek heeft als doel het ontwikkelen van een methodiek voor een kosten-batenanalyse van reïntegratietrajecten. lees meer

10.04.2003'Plan 17' beoordeeld

In dit rapport wordt het pakket verkeersveiligheidsmaatregelen voor jongeren, genaamd 'Plan 17', beoordeeld.  lees meer

24.10.2002De economische structuurkenmerken van de bouwnijverheid

Dit rapport laat zien dat bepaalde elementen van de economische structuur van de bouwsector onregelmatigheden in de hand werken. lees meer

02.10.2002Een frisse wind in Amsterdam

Dit rapport geeft een analyse van de gevolgen van het kabinetsbeleid en de economische conjunctuur voor de stad Amsterdam.  lees meer

 Projecten  > Projecten