U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk onderzoek, heldere conclusies en bruikbare adviezen, op het gebied van Big Data Science. Zo kunnen wij helpen om fraude te detecteren, of om sneller te reageren op veranderingen en uitdagingen. Ook kunnen wij u ondersteunen om signalen van ruis te onderscheiden en kunnen wij uw cruciale modellen valideren.

Onze onderzoekers combineren een wetenschappelijke benadering met doelgerichte en praktische conclusies en oplossingen. Wij publiceren regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen op het gebied van Big Data Science toepassingen, en verzorgen colleges, opleidingen en trainingen.

Sub expertises

Data is het nieuwe goud. Grondige econometrische expertise is daarbij echter cruciaal. Wij zijn niet geïnteresseerd in correlaties, maar juist in causale verbanden. Naast inhoud heeft SEO ook voldoende aandacht voor het proces. Zo betrekken wij stakeholders en benutten wij de expertise bij de opdrachtgever. Wij werken efficiënt zonder het bedrijfsproces te verstoren. Daarnaast beschikt SEO over expertise om de behaalde kennis op een aanspreekbare en begrijpelijke manier te visualiseren, door middel van infographics, presentaties en factsheets.

Wie gingen u voor? Eerder hebben wij bij diverse grote lokale overheden complexe interne modellen gevalideerd. Ook hebben wij voor grote private partijen waaronder banken diverse risicomodellen en voorspelmodellen geüpdatet, verfijnd en verbeterd.