U kunt bij ons terecht voor onafhankelijk onderzoek en heldere conclusies op het gebied van Corporate Governance vraagstukken.

Onze onderzoekers combineren een wetenschappelijke benadering met doelgerichte en praktische conclusies en oplossingen. Zij publiceren regelmatig in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen.

Monitoring en evaluatie van gedragscodes en governance instrumenten
Gedragscodes en governance godes zijn gericht op beïnvloeding van gedrag door coördinatie en onderlinge afspraken. Gedragscodes komen veel voor in de financiële sector (pensioenfondsen, banken, verzekeraars en beursgenoteerde vennootschappen). Daarnaast zijn veel zorg-, onderwijs- en overheidsinstellingen gebonden aan gedragscodes. Deze codes zijn veelal aanvullend ten opzichte van bestaande wet- en regelgeving. In de regel is daarbij sprake van zelfregulering.

Het adequaat periodiek monitoren van de naleving van een gedragscode draagt bij aan de zichtbaarheid en effectiviteit van de code. Het publiceren hiervan bestendigt tevens de rol van de code als normstellend instrument.

We hebben veel ervaring met de monitoring van de werking van gedrags- en governance code voor diverse brancheorganisaties in de financiële sector en voor de overheid. We denken graag mee over mogelijkheden om de effectiviteit van dit soort instrumenten te vergroten. Door een monitor te combineren met focusgroepen of een enquête onder de relevante doelgroep kan tevens meer inzicht worden verkregen in de afwegingen die partijen maken ten aanzien van hetgeen beschreven in de gedrags- of governance code.