Energie is een grote economische sector met een belangrijke maatschappelijke impact. SEO onderzoekt de impact van beleid en investeringen in de energiesector. Welk beleid is nodig voor de energietransitie? Wat zijn de kosten en baten van windenergie en andere vormen van duurzame energie? Wij beantwoorden deze en andere vragen op het terrein van de energiemarkt voor een breed scala aan opdrachtgevers. De afgelopen jaren hebben wij opdrachten uitgevoerd voor ministeries, energiebedrijven, netbeheerders en natuur- en milieuorganisaties.

Sub expertises

Wat is het effect van stimuleringsregelingen voor duurzame energie? Zijn de subsidies voor duurzame energie doelmatig?

Evaluaties van beleid vragen om gedegen wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben de kennis en methoden in huis om de effecten van energiebeleid te evalueren en opdrachtgevers te adviseren over de vormgeving van toekomstig beleid.

Wat is de impact van duurzame energie op de welvaart?

SEO onderzoek de maatschappelijke kosten en baten van beleid voor en investeringen in duurzame energie. Deze vragen kunnen spelen op het niveau van regio’s en specifieke deelmarkten zoals de warmtemarkt. Maar ook voor het brede perspectief is de MKBA een geschikt instrument. Hoe moet Nederland voldoen aan de ambitieuze doelstellingen van het duurzame energiebeleid en wat zijn daarvan de maatschappelijke effecten?