Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

De invoering van de Alleenstaande ouderkop (ALO-kop) heeft geleid tot minder armoede onder alleenstaande ouders en minder financiële belemmering om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. De ALO-kop voorziet niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan van een beperkte groep kwetsbare alleenstaande ouders.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-51

Rapport

Evaluatie wet IKK

Vanaf 1 januari 2018 is de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) van kracht. De wet heeft als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren. Doel van dit onderzoek is de Wet IKK te evalueren.

Kosten-batenanalyse Zorg

2022-32

Rapport

Brede baten schuldhulpverlening

Vooronderzoek naar mogelijkheden voor een causale effectmeting.

Zorg

2021-118

Discussion paper

A letter experiment to increase take-up of wage subsidies by employers

This paper analyzes the effect of a large-scale randomized letter experiment nudging employers to take up a wage subsidy for previously older unemployed.

98

Rapport

De markt voor PPI’s

Dit onderzoek gaat in op ontwikkelingen in de periode 2014-2022, de rol van premiepensioeninstellingen (PPI’s) in de huidige pensioenmarkt en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Sociale zekerheid en pensioenen Financiële markten

2022-120

Rapport

Evaluatie toeslagenstelsel

Hoe ervaart de burger het toeslagenstelsel, wat zijn hiervan de belangrijkste oorzaken en hoe kan het huidige toeslagenstelsel voor de burger worden verbeterd?

Zorg

2022-123

Rapport

Kosten-batenanalyse Sociaal Innovatiefonds

Het Sociaal Innovatiefonds (SIF) is een fonds dat werkgevers ondersteunt bij het investeren in het tewerkstellen van groepen met een afstand tot de Arbeidsmarkt. Deze ex-ante kosten-batenanalyse geeft een overzicht van de brede (maatschappelijke) baten en kosten die via deze financieringen worden gerealiseerd.

Kosten-batenanalyse

2022-111

Rapport

Automatische waardeoverdracht kleine pensioenen: Waarom lukt het niet altijd?

De automatische waardeoverdracht is in het merendeel van de gevallen mislukt omdat de persoon niet als werknemer werkzaam was in Nederland. Het overdragen van de aanspraak naar de grootste ‘slapersaanspraak’ is de beste beleidsoptie voor 60 procent van de mensen met niet-overdraagbare kleine pensioenen.

Sociale zekerheid en pensioenen

2022-42

Rapport

Economische gevolgen verdwijnen vergoeding vitamine D

Als de vergoeding van vitamine D uit het basispakket voor de zorgverzekering wegvalt, dan nemen de kosten voor de gebruiker toe met 70 tot 904 euro per jaar. Voor gebruikers van combipreparaten ligt dit tussen de 67 en 390 euro. 25 procent van de gebruikers van vitamine D heeft een gemiddeld gestandaardiseerd inkomen van 14,5 duizend euro per jaar.

Zorg

2022-21

Rapport

Kosteneffectiviteit vitamine D-supplementen: Literatuuronderzoek

Vitamine D-supplementen in combinatie met calcium zijn effectief in het verminderen van de ziektelast van osteoporose.

Zorg

2022-02