Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Buitenlandse seizoenarbeiders in de risicoverevening

Zorgverzekeraars ontvangen te veel compensatie voor niet-ingezeten buitenlandse seizoenarbeiders en te weinig voor overige niet-ingezetenen. Het verschil hiertussen is ongeveer vijfhonderd euro per verzekerdenjaar. De verevening tussen verzekeraars kan aanzienlijk beter, als de systematiek rekening houdt met het kenmerk buitenlandse seizoenarbeider. Per 2022 wordt het model hierop aangepast.

Zorg

2021-109, 2022-01

Rapport

Vaststellen van de bijstandsbudgetten 2022

Dit onderzoek stelt de bijstandsbudgetten voor gemeenten voor 2022 vast. Het budget voor loonkostensubsidie wordt verdeeld op basis van realisaties. Verder blijft het model zoveel mogelijk gelijk aan het model dat is gehanteerd voor de verdeling van middelen voor 2021.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-85

Rapport

Vormgeving en gerichtheid LKV jongeren

Dit onderzoek kijkt ook naar de verschillende manieren waarop het aandeel (potentieel) kwetsbare jongeren dat wordt bereikt met het voorgestelde LKV jongeren, verhoogd kan worden.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-18

Rapport

Bijstandsverdeelmodel 2020

De belangrijkste veroorzakers van budgetmutaties tussen model 2019 en model 2020 zijn veranderingen in de bijdragen van regionale kenmerken, buurtkenmerken, en enkele huishoudkenmerken.

Sociale zekerheid en pensioenen

2020-11

Rapport

Verdeling detacheringen en uitzendingen over inlenende werkgevers

33,7 procent van de verloonde uren van door uitzendbureaus en SW-bedrijven uitgeleende personen met een arbeidsbeperking werd in december 2020 feitelijk gemaakt in de overheidssector en 66,3 procent in de marktsector.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-60

Rapport

Haalbaarheidsanalyse Effectmeting Wajong dienstverlening UWV

Dit onderzoek geeft een overzicht en beoordeling van de (theoretische) mogelijkheden voor een netto-effectmeting van de UWV-dienstverlening aan Wajongers met arbeidsvermogen. Er zijn naar verwachting geen mogelijkheden voor onderzoek dat uitspraken kan doen over causale effecten die gelden voor de gehele Wajongpopulatie en voor het huidige dienstverleningsmodel. Er zijn wel mogelijkheden om voor een deel van de Wajong causale effecten vast te stellen voor dienstverlening in het verleden.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-25

Rapport

Beschikbaarheid van alcohol

Minder brede beschikbaarheid van alcohol kan drankgebruik en alcoholgerelateerde schade beperken. Voor een aantal beleidsopties onderzocht in dit rapport zijn er onder de Nederlandse bevolking meer voor- dan tegenstanders. De meeste tegenstanders behoren niet tot de doelgroep van het Nationaal Preventieakkoord.

Zorg

2020-90

Rapport

Notitie ‘Stabiliteit bijstandsverdeel-model’

Deze notitie verkent mogelijkheden om budgetfluctuaties bij de verdeling van bijstandsgelden te dempen.

Sociale zekerheid en pensioenen

2021-15

Discussion paper

From unemployed to self-employed: using an intention-to-treat approach

The self-employment program is an effective and efficient approach to integrate welfare recipients into the labour market.

Sociale zekerheid en pensioenen

96

Rapport

Beperken van het aantal verkooppunten tabak

Dit rapport onderzoekt vijf beleidsopties om het aantal verkooppunten tabak te beperken. Ook bevat het rapport een overzicht van het beleid in enkele Europese landen.

Zorg

2020-55