Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Update: Effecten verlaging maximale kredietvergoeding

Deze notitie geeft een update van de geobserveerde en verwachte effecten van een eventuele structurele verlaging van de maximale kredietvergoeding.

Financiële markten

2022-08

Rapport

Evaluatie gedragscode kleinzakelijke financiering

SEO heeft samen met de UvA de op 1 juli 2018 inwerking getreden Gedragscode Kleinzakelijke Financiering gemonitord en geëvalueerd.

Financiële markten

2022-09

Rapport

Verkenning equitable remuneration

NVPI heeft SEO gevraagd om een kritische beschouwing van het rapport Economics of music streaming in het algemeen en de voorstellen omtrent Equitable Remuneration (ER) in het bijzonder.

Financiële markten

2021-95

Rapport

Monitor Nederlandse Corporate Governance Code boekjaar 2020

In opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code heeft SEO Economisch Onderzoek de naleving en kwaliteit van toelichting gemonitord van een thematische selectie aan rapportagebepalingen uit de Nederlandse Corporate Governance Code.

Corporate Governance

2021-112

Rapport

Waar gaat het heen? Hypotheekrenteaftrek 2021-2050

De netto genoten hypotheekrenteaftrek daalt de komende decennia aanzienlijk. Dit is het gevolg van reeds ingezet beleid en volgt uit modelmatige doorrekeningen voor de periode 2021-2050.

Financiële markten Corporate Governance Innovatie Mededinging en regulering

2021-72

Rapport

Evaluatie schenkingsvrijstelling eigen woning

Schenkingen onder de verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning in 2017 en 2018 hebben de totale hypotheekschuld in Nederland met hoogstens drie promille verlaagd. Onderwaterproblematiek speelt in deze jaren nauwelijks. Bovendien bereikt de schenkingsvrijstelling huishoudens met een relatief gunstige financiële uitgangssituatie.

Financiële markten

2021-33

Rapport

Evaluation of the FMO-MASSIF Fund (2015-2019)

Op verzoek van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken voerde SEO de evaluatie 2015-2019 uit van het investeringsfonds ‘MASSIF’ dat de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO) namens de Nederlandse overheid beheert.

Internationale Economie Ontwikkelingseconomie

2020-83

Rapport

Continuïteit in de bekostiging van politie, openbaar ministerie en rechtspraak

SEO heeft samen met AEF de effecten onderzocht van bezuinigingen en extra uitgaven bij politie, openbaar ministerie en rechtspraak in de periode 2010 – 2020.

Kosten-batenanalyse

2021-19

Rapport

Monitoring Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Op 1 juli 2018 is de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering in werking getreden. Deze gedragscode geldt voor alle banken die lid zijn van de NVB en actief zijn op het gebied van kredietverlening aan het kleinzakelijke segment. De gedragscode zet op een rij wat kleinzakelijke klanten van hun bank mogen verwachten tijdens de belangrijke momenten van het financieringsproces. Deze monitor over 2020 is een herhaling van eerdere de monitors uit 2018 en 2019

Financiële markten

2021-10

Rapport

Effecten verlaging maximale kredietvergoeding

Een verlaging van de maximale kredietvergoeding op consumptief krediet raakt vooral het aanbod van kleinere kredieten. Omdat bij kleine kredietbedragen een verlaging van de rente in euro’s weinig verschil maakt, is er waarschijnlijk geen effect op de vraag naar consumptief krediet. Indien ook grotere kredieten worden geraakt door de verlaging, treden er waarschijnlijk wel vraageffecten op.

Financiële markten

2020-91