Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Het proces van stagematching in het mbo

De meeste studenten moeten zelf bij een leerbedrijf solliciteren om een stage te krijgen. Matching door de school gebeurt veel minder, en vrijwel alleen in de sector Zorg, welzijn en sport.

Onderwijs Sociale ongelijkheid

2023-14

Rapport

Monitor Genderdiversiteit

In opdracht van OCW monitort SEO jaarlijks de genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. In 2022 stijgt het aandeel vrouw van 35 naar 37 procent. Tegelijkertijd zien we grote verschillen binnen de sector. Dit benadrukt de noodzaak om verder te kijken dan gemiddelden.

Sociale ongelijkheid

2022-141

Rapport

Rapport Nieuwe Economie Index 2023

Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de vierde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt.

Sociale ongelijkheid

2023-01

Rapport

Factsheet verkooppunten tabak ultimo 2021

Eind 2021 werd er op bijna 9.700 locaties tabak verkocht. Dit is een afname van tussen de één en de drie procent ten opzichte van 2020.

Zorg Sociale ongelijkheid

2022-143

Rapport

Gevolgen van kansenongelijkheid in Nederland

Ontwikkel- en ontspanningsmogelijkheden en voorzieningen thuis zijn belangrijke hulpbronnen voor kinderen. Dit onderzoek laat zien dat er verschillen bestaan in de mate waarin deze hulpbronnen beschikbaar zijn voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze verschillen correleren op schoolniveau met prestaties op de cito-eindtoets. Op basis van een doorrekeningen wordt in beeld gebracht hoe deze verschillen doorwerken in het latere inkomen.

Sociale ongelijkheid

2022-38

Rapport

Notitie ‘Activering en bescherming in de sociale zekerheid’

Om het aantal flexibele contracten te verminderen is er een roep om de werkgeversverplichtingen bij vaste contracten te verminderen. Wat zijn daar de effecten van?

Zorg Sociale ongelijkheid

2021-08

Rapport

SEO Kansenatlas

Welke gemeentes in Nederland bieden inwoners de beste kans om uit de armoede te komen? De kansenatlas beantwoordt deze vraag met behulp van gegevens die miljoenen Nederlanders volgen.

Sociale ongelijkheid
Rapport

Strengthening tax systems in developing countries: policy evaluation

The Dutch Ministry of Foreign Affairs (MFA) commissioned SEO to carry out an evaluation of 1) the Dutch (inter)national tax policy as well as 2) the bilateral and multilateral capacity development activities supported by the Netherlands. De evaluatie toont aan dat ondanks verschillende hervormingen, Nederland nog steeds een rol speelt in wereldwijde belastingontwijking.

Internationale Economie Ontwikkelingseconomie Sociale ongelijkheid

2021-129, 2021-130

Rapport

Gezondheidsproblemen personen met een lage sociaal-economische status

Mensen met een lage SES hebben vaker risicofactoren voor gezondheidsproblemen, meer gezondheidsproblemen en hogere maatschappelijke kosten dan de groep met een hoge SES.

Zorg Sociale ongelijkheid

2021-07

Rapport

Kosten en baten van het toekennen van leerrechten aan de Nederlandse beroepsbevolking

SEO Economisch Onderzoek heeft drie modellen van leerrechten doorgerekend die handvatten voor beleidsmakers opleveren om een leven lang ontwikkelen (LLO) onder de Nederlandse beroepsbevolking te financieren en te stimuleren.

Onderwijs Sociale ongelijkheid

2020-27