Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Solar mobility

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO gevraagd onderzoek te doen naar de solar mobility sector. Het onderzoek richt zich om de haalbaarheid van mobile toepassingen van zonnepanelen en laat zien dat de sector perspectief heeft. Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sector hebben een goede uitgangspositie voor verdere groei.

Energie

2023-47

Rapport

Investeringsanalyse energietransitie

De investeringsanalyse energietransitie analyseert de investeringen en investerende partijen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Enerzijds toont het onderzoek de investeringen in opgesteld en gepland vermogen tussen 2016 en 2021. Anderzijds biedt het een overzicht van investeringen in onderzoek en ontwikkeling in nieuwe en aanvullende technologieën tussen 2011 en 2021.

Energie

2022-114

Rapport

Rijksbrede Risicoanalyse Nationale Veiligheid 2022

De Rijksbrede Risicoanalyse geeft een overzicht van een breed scala aan dreigingen met een mogelijk ontwrichtend effect op het Koninkrijk der Nederlanden. In analyse zijn meer dan zestig scenario's uitgewerkt in negen dreigingsthema's: van infectieziekten en cyberdreigingen tot economische dreigingen en klimaat- en natuurrampen. Elk scenario gaat in op de nationale veiligheidsbelangen: territoriale, fysieke, economische, en ecologische veiligheid, en ook sociale & politieke stabiliteit, en internationale rechtsorde & stabiliteit.

Financiële markten Internationale Economie Energie
Rapport

Arbeidsmarktkrapte

De krapte in de techniek- en energiesector blijft tot en met 2030 bestaan. Deze krapte vormt een belemmering voor het realiseren van maatschappelijke en economische transities. De techniek- en energiesector zijn relatief conjunctuurgevoelige sectoren. Oplossingsrichtingen bestaan uit het verhogen van de arbeidsproductiviteitsgroei, het scholen en behouden voor de sectoren van meer jongeren en uit arbeidsmigratie.

Energie

2022-83

Rapport

Investeringsanalyse duurzame elektriciteit

In de periode 2016-2021 is er voor 12.753 MW aan vermogen voor hernieuwbare elektriciteit bijgekomen. Zonnestroom speelt hierbij een steeds grotere rol: 74 procent van het nieuw opgesteld vermogen is afkomstig van zonnepanelen. Huishoudens spelen met 3.418 MW aan panelen op woningen een belangrijke rol. Naar verwachting verschuift dit beeld de komende jaren door extra windprojecten op zee (die wel al zijn aangekondigd, maar nog niet gegund) met een vermogen van 6.100 MW. Juist in die markt zien we dat met name grote individuele partijen investeren. Vattenfall geldt als de grootste duurzame investeerder.

Energie

2022-17

Rapport

Economische effecten van agenda voor eerlijke klimaattransitie

Plan eerlijke klimaattransitie levert extra banen op en een schoner milieu

Energie

2021-32

Rapport

MKBA warmtetransitie West-Brabant en Hart van Brabant

SEO Economisch Onderzoek heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van de warmtetransitie in de regio’s Hart van Brabant en West-Brabant. De MKBA berekent de kosten en baten van diverse routes naar 100% duurzame warmte in deze regio’s in 2050. In dat jaar is het aardgas in de regio’s volledig uitgefaseerd en bedraagt de besparing van CO2-emissies meer dan 95 procent ten opzichte van 2020.

Kosten-batenanalyse Energie

2020-71

Rapport

Verlaging van gaswinning tot beneden het niveau van leveringszekerheid: Verkenning van economische en maatschappelijke gevolgen

Het abrupt verlagen van de gaswinning uit Groningen kan grote economische en maatschappelijke gevolgen hebben.

Energie

2019-66

Rapport

Notitie Lelystads Energie Fonds

De gemeente Lelystad wil een fonds oprichten voor financiering van duurzame projecten gericht op de energietransitie. SEO Economisch Onderzoek onderzocht de marktconformiteit van de kosten en baten van dit fonds.

Energie

2019-40

Rapport

Belang bij splitsing in de warmtemarkt

Productie, levering en transport van warmte zijn in Nederland vaak geïntegreerd binnen één bedrijf. Wat betekent splitsing van deze taken voor de borging van publieke belangen in de warmtemarkt?

Energie

2018-98