Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Utrechtse NEx (2023)

Wat weten we over de toekomstbestendigheid van het Utrechtse bedrijfsleven?

2024-12

Rapport

Nieuwe Economie Index: NEx-24

Met de Nieuwe Economie Index 2024 (NEx-24) geeft MVO Nederland voor de vijfde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam onderneemt. De NEx-24 stijgt naar 17,5 procent, maar de groei is opnieuw lager dan voorgaande jaren.

Duurzaamheid en klimaat

2024-01

Rapport

Arbeidsmarktkrapte batterijsector

Door de energietransitie is er een groeiende behoefte aan batterijen. De innovatieve Nederlandse batterijsector kan hieraan bijdragen, maar arbeidsmarktkrapte vormt een rem op de groei van de sector. Dit rapport schat de krapte in en biedt oplossingsrichtingen.

2023-61

Rapport

Dutch Corporate Climate Responsibility Monitor 2023

SEO beoordeelt de klimaatplannen van zeven financiële instellingen.

2023-109

Rapport

Arbeidsmarktonderzoek waterstoftransitie

SEO en CE Delft brengen de arbeidsmarkt van de waterstoftransitie in kaart.

2023-131

Rapport

The position of the Dutch Solar PV Sector in the European Value Chain

This report sheds light on Europe’s and the Netherlands’ positioning in a future solar PV value chain. In order to rebuild a Dutch solar PV supply chain, European collaboration is key. The Netherlands holds a unique position in the integration of PV modules in the built environment.

2023-79

Rapport

Effectanalyse Regio Deal Maritiem Cluster kop van Noord-Holland

De Regio Deal beoogt met de pijlers Human Capital, maritieme technologieën en waterstof te investeren in de toekomstbestendigheid van de Kop van Noord-Holland. Publieke investeringen faciliteren die uit de private sector en leiden tot een bruto arbeidsvraag van 15.000 voltijdsbanen waarvan er 1.900 'netto' een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Op termijn verbetert de brede welvaart op milieu- en sociale aspecten.

2023-33

Rapport

Evaluatie energie-innovatie regelingen

SEO evalueert de economische impact van de Energie-Innovatieregelingen.

2023-03

Rapport

Beleidsevaluatie subsidieregeling compensatie indirecte emissiekosten

SEO evalueert de subsidieregeling “Indirecte kostencompensatie EU ETS".

2023-35

Rapport

Solar mobility

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO gevraagd onderzoek te doen naar de solar mobility sector. Het onderzoek richt zich om de haalbaarheid van mobile toepassingen van zonnepanelen en laat zien dat de sector perspectief heeft. Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sector hebben een goede uitgangspositie voor verdere groei.

2023-47