Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Maatschappelijke effecten van drones

SEO Economisch Onderzoek, Decisio en To70 hebben een verkennende studie uitgevoerd naar de potentiële maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse dronemarkt.

Luchtvaart

2022-10A

Rapport

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2009-2021

De luchtvaartsector laat in 2021 een voorzichtig herstel van de coronacrisis zien. Vergeleken met de concurrerende luchthavens behoudt Schiphol zijn netwerkkwaliteit relatief goed, alleen Istanbul is meer hersteld ten opzichte van 2020. Ook op de regionale luchthavens herstelt de connectiviteit in 2021, met name op Eindhoven en Rotterdam-The Hague.

Luchtvaart

2022-34

Rapport

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het prijsniveau op Schiphol vergeleken met dat van twaalf concurrerende luchthavens

Luchtvaart

2021-111

Rapport

Maatschappelijke kosten en baten van Maastricht Aachen Airport

De provincie Limburg wil een besluit nemen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Welke groei wil de provincie mogelijk maken, of moet worden nagedacht over verkleining of sluiting van de luchthaven? De provincie heeft SEO gevraagd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2022-18

Rapport

Aviation Fit for 55

De in ‘Fit for 55’ voorgestelde maatregelen voor luchtvaart maken vliegreizen vanuit de EU duurder. Dit leidt tot een daling van vraag naar luchtvaart binnen de EU, en een verschuiving naar concurrerende luchthavens buiten de EU. Deze ‘weglek’ van CO2-uitstoot vermindert de totale emissiebesparingen.

Luchtvaart

2022-16

Rapport

Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s

Deze werkwijzer bevat praktische richtlijnen voor uitvoerders van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van luchtvaartbeleid.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2021-43, 2021-44, 2021-45

Rapport

Een nationaal ticketgarantiefonds

SEO en Lexavia hebben in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de vormgeving, de effecten en de alternatieven van een nationaal ticketgarantiefonds.

Luchtvaart

2021-27

Rapport

Study on the economic developments of the EU Air Transport Market

SEO Economisch Onderzoek en EGIS hebben in opdracht van de Europese Commissie de economische ontwikkelingen op de EU-luchtvaartmarkt in kaart gebracht. De studie dient als ondersteunend document voor het nieuwe luchtvaartbeleid van de EU. Vóór de pandemie ontwikkelde de Europese luchtvaartsector zich sterk. De ontwikkelingen in de luchtvaartsector zullen de komende jaren vooral worden beïnvloed door het herstel van de COVID-19-pandemie en verduurzaming.

Luchtvaart

2021-26

Rapport

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen 2020

Onderzoek naar het prijsniveau van Schiphol ten opzichte van 12 concurrenten in Europa en het Midden Oosten.

Luchtvaart

2021-04

Rapport

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2009-2020

De coronacrisis heeft geleid tot een sterke krimp van het Schipholnetwerk. Vergeleken met de concurrentie presteert Schiphol het minst slecht: belangrijke concurrenten zoals Frankfurt en Parijs Charles de Gaulle zien het aantal vluchten nog verder dalen. De monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties geeft inzicht in de ontwikkelingen van het Nederlandse luchtvaartnetwerk in een ongekend zwaar jaar voor de luchtvaartsector.

Luchtvaart

2021-16