Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

The Price of Net Zero

Flying NetZero-CO2 tegen 2050 verhoogt de uitgaven van de luchtvaartsector met € 820 miljoen aan duurzame vliegtuigbrandstoffen, operaties, luchtverkeersbeheer, nieuwe technologieën en vliegtuigen.

Mededinging en regulering Luchtvaart Innovatie

2023-17

Rapport

Connectiviteit in kaart

De Metropoolregio Amsterdam is een startpunt voor veel internationale zakelijke reizen. Dit onderzoek laat zien dat zakelijke connectiviteit via trein en vliegtuig sterk toeneemt sinds 2009. Op bestemmingsniveau zijn vraag en aanbod grotendeels in evenwicht.

Luchtvaart

2022-81

Rapport

Up in the air

In deze analyse voorspelt SEO Economisch Onderzoek de veranderingen in prijzen, vraag, CO2-uitstoot en lekkage voor vluchten die de EER verlaten als gevolg van de uitbreiding van het EU-ETS-bereik. Onder meer een extra stijging van de ticketprijzen en een verdere verschuiving van passagiers naar nabijgelegen concurrerende niet-EER-hubluchthavens wordt hierin voorspeld. De voorgestelde update van de EU-ETS verlaagt de CO2-emissies vanuit luchtvaart, maar versterkt concurrentieverstoring en koolstoflekkage.

Luchtvaart

2022-95

Rapport

Maatschappelijke effecten van drones

SEO Economisch Onderzoek, Decisio en To70 hebben een verkennende studie uitgevoerd naar de potentiële maatschappelijke en economische waarde van de Nederlandse dronemarkt.

Luchtvaart

2022-10A

Rapport

Monitor netwerkkwaliteit en staatsgaranties 2009-2021

De luchtvaartsector laat in 2021 een voorzichtig herstel van de coronacrisis zien. Vergeleken met de concurrerende luchthavens behoudt Schiphol zijn netwerkkwaliteit relatief goed, alleen Istanbul is meer hersteld ten opzichte van 2020. Ook op de regionale luchthavens herstelt de connectiviteit in 2021, met name op Eindhoven en Rotterdam-The Hague.

Luchtvaart

2022-34

Rapport

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het prijsniveau op Schiphol vergeleken met dat van twaalf concurrerende luchthavens

Luchtvaart

2021-111

Rapport

Maatschappelijke kosten en baten van Maastricht Aachen Airport

De provincie Limburg wil een besluit nemen over de toekomst van Maastricht Aachen Airport. Welke groei wil de provincie mogelijk maken, of moet worden nagedacht over verkleining of sluiting van de luchthaven? De provincie heeft SEO gevraagd een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uit te voeren.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2022-18

Rapport

Aviation Fit for 55

De in ‘Fit for 55’ voorgestelde maatregelen voor luchtvaart maken vliegreizen vanuit de EU duurder. Dit leidt tot een daling van vraag naar luchtvaart binnen de EU, en een verschuiving naar concurrerende luchthavens buiten de EU. Deze ‘weglek’ van CO2-uitstoot vermindert de totale emissiebesparingen.

Luchtvaart

2022-16

Rapport

Werkwijzer luchtvaartspecifieke MKBA’s

Deze werkwijzer bevat praktische richtlijnen voor uitvoerders van maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s) van luchtvaartbeleid.

Kosten-batenanalyse Luchtvaart

2021-43, 2021-44, 2021-45

Rapport

Een nationaal ticketgarantiefonds

SEO en Lexavia hebben in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de vormgeving, de effecten en de alternatieven van een nationaal ticketgarantiefonds.

Luchtvaart

2021-27