Resultaten
Driekwart van de recent afgestudeerden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) aan de Universiteit van Amsterdam die na afstuderen in Nederland blijven heeft één jaar na afstuderen werk als belangrijkste inkomensbron. Het aandeel werkenden verschilt weinig per gevolgde masteropleiding van de FdR. Het bruto maandloon van FdR-alumni één jaar na ligt doorgaans op 2.800 euro. Na acht jaar is dat 4.400 euro. Afgestudeerden Fiscaal Recht verdienen doorgaans het meest, hoewel ook onder afgestudeerden Privaatrecht een groep grootverdieners is. Afgestudeerden van de FdR komen terecht bij een diverse groep werkgevers, maar dit is afhankelijk van de gevolgde masteropleiding. Zo komen afgestudeerden Arbeidsrecht in heel diverse organisaties terecht, maar relatief vaak in het openbaar bestuur, net zoals afgestudeerden Publiekrecht. Afgestudeerden Fiscaal Recht werken veelal in de sector ‘Accountancy, belastingadvisering en administratie’, en relatief vaak bij grote organisaties. Afgestudeerden Informatierecht werken bij allerlei soorten organisaties uit verschillende sectoren. Afgestudeerden Privaatrecht werken relatief vaak bij advocatenkantoren of financiële instellingen. Tenslotte komen personen met een relevante bijbaan of een betaalde stage in het afstudeerjaar sneller in een baan terecht van substantiële omvang met een substantieel salaris.

Het onderzoek
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd te onderzoeken hoe hun alumni terechtkomen op de arbeidsmarkt. Centraal staan de inkomenspositie, de duur tot een substantiële baan, het brutoloon en het type werkgever. Daarnaast heeft SEO onderzocht wat de invloed is van een betaalde stage of een relevante bijbaan voor de duur tot een substantiële baan. In het onderzoek is een uitsplitsing gemaakt naar zes masteropleidingen van de FdR: Arbeidsrecht, Fiscaal Recht, Informatierecht, International and European Law, Privaatrecht en Publiekrecht. De resultaten voor International en European Law zijn vertekend doordat de onderzoekspopulatie alleen bestaat uit in Nederland verblijvende afgestudeerden. Een aanzienlijk deel van de afgestudeerden van deze master vertrekt na afstuderen naar het buitenland. Deze alumni zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Gebruikte methode
De analyses zijn verricht op de microdatabestanden van het CBS. Het gebruik van microdata heeft het grote voordeel dat alle afgestudeerden die in Nederland werken in beeld zijn. Er zijn verschillende afstudeercohorten gevolgd om de arbeidsmarktpositie één jaar na afstuderen, vier jaar na afstuderen en acht jaar na afstuderen in kaart te brengen. Daarmee is de arbeidsmarktpositie van alle FdR-alumni die afgestudeerd zijn in de studiejaren 2008-2009 tot en met 2016-2017 in beeld.