De resultaten van dit onderzoek bieden inzicht in het prijspeil van Schiphol ten opzichte van tien concurrerende luchthavens. Negen van die tien luchthavens zijn duurder dan Schiphol. Londen Heathrow, Frankfurt en München zijn, in die volgorde, de drie duurste luchthavens. Istanbul Ataturk is in 2018 de goedkoopste luchthaven uit de selectie. Schiphol is in 2018 5 procent duurder dan in 2017. Verder laten de resultaten zien dat het prijsniveau op Schiphol in 2018 identiek is aan dat van 2003. Daarmee is het de enige luchthaven die geen toename van de aeronautical opbrengsten laat zien tussen 2003 en 2018. Tot slot blijkt dat er op Schiphol iets minder scherp gedifferentieerd wordt tussen O/D- en transferpassagiers als het gaat over de integrale korting voor transferpassagiers in de som van havengelden en overheidsheffingen.

Het prijspeil van Schiphol is van belang voor de concurrentiepositie van de luchthaven. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het van belang om inzicht te hebben in het totaal van luchthavengelden en heffingen dat op Schiphol van kracht is en hoe dat zich verhoudt tot concurrerende luchthavens. Daarnaast is het Ministerie geïnteresseerd in de tariefstructuur geldend op Schiphol en concurrerende luchthavens en in de tarieven die per turnaround (cyclus van aankomst, verblijf en vertrek van een vliegtuig) gelden voor specifieke vliegtuigtypen op de verschillende luchthavens.

SEO gebruikt het in-house tarievenbenchmarkmodel om de totale luchthavengelden en overheidsheffingen voor Schiphol en tien concurrerende luchthavens in beeld te brengen. Het maakt daarbij gebruik van verkeersgegevens van Schiphol over het jaar 2017 en tarieven zoals opgenomen in officiële havengeldregelingen en in IATA’s Aviation Charges Intelligence Center (ACIC). Voor de vergelijkbaarheid tussen luchthavens en over tijd wordt hetzelfde pakket aan vliegtuigbewegingen als input gebruikt voor de analyse. Dat pakket bevat meer dan 98 procent van het werkelijke verkeer op Schiphol in 2017. Het model maakt het daarnaast mogelijk om de kosten per turnaround voor specifieke vliegtuigtypen in beeld te brengen.