In deze rapportage worden de resultaten beschreven van een maatschappelijke kosten-batenanalyse van het voorstel van de minister van Economische Zaken om de energiebedrijven op te splitsen in een commercieel bedrijf met productie en levering en een gereguleerd bedrijf met het beheer van het distributienet.

De belangrijkste conclusie is dat splitsen waarschijnlijk niet bijdraagt aan de welvaart, en dat het plausibeler is dat het welvaart kost. De kosten van het huidige wetsvoorstel zijn naar verwachting dus groter dan de baten. Alleen als de baten aan de bovenkant van de bandbreedte én de kosten aan de onderkant van de bandbreedte liggen dan kan het wetsvoorstel de maatschappelijke welvaart vergroten, mits de negatieve (en sterk betwiste) PM-post met betrekking tot CBL claims niet toch erg hoog blijkt te zijn.

Als we specifiek naar de welvaartseffecten van splitsing kijken, zien we dat de kosten van splitsing de baten waarschijnlijk met zo’n miljard euro overtreffen (de CBL claims zijn hierbij niet meegenomen). In het positieve scenario is er een netto welvaartsvoordeel van tussen de circa € 1 en € 3 miljard. In het negatieve scenario zijn de kosten van splitsing tegen de € 5 miljard.