In opdracht van het ministerie van Financiën heeft SEO Economisch Onderzoek het effect van het gewijzigde provisiebeleid omtrent de advisering en verkoop van complexe financiële producten geëvalueerd. Het gewijzigde provisiebeleid betreft vooral de Wet op het Financieel Toezicht en het Besluit Gedragstoezicht Financiële ondernemingen en heeft tot doel consumenten, die weinig inzicht hebben in complexe financiële producten, te beschermen.

De belangrijkste conclusies uit het onderzoek:Marktpartijen houden zich over het algemeen aan de regels voor kosten- en dienstentransparantie, al gaat dit niet altijd van harte. Consumenten hebben nog moeite met het besef dat advies niet gratis is.

Hoewel de belangrijkste perverse beloningsprikkel, de omzetgerelateerde bonus, is verdwenen, lijkt het erop alsof er andere beloningsprikkels voor in de plaats zijn gekomen met een vergelijkbare ongewenste werking. Dit is echter lastig te bewijzen en gebeurt volgens marktpartijen slechts op kleine schaal.

De kwaliteit van de advisering is met de nieuwe regelgeving niet zichtbaarder geworden dan voorheen. Volgens marktpartijen lijkt de advisering en de passendheid van verkochte producten wel verbeterd. Dat kan echter ook te maken hebben met het internet en de recessie, waardoor marktpartijen geneigd zijn een stapje harder te lopen voor hun klanten.

Door de grote eenvormigheid waarmee adviseurs hun werk doen en daarvoor beloond worden, wordt het aanbod niet verbreed. De kans bestaat zelfs dat het aanbod versmalt, waardoor de keuzevrijheid voor consumenten wordt beperkt in plaats van vergroot.