Resultaten
In 2023 stijgt het bestemmingenportfolio van Schiphol en de benchmarkluchthavens met enkele procenten, op de andere Nederlandse luchthavens neemt het aantal bestemmingen niet toe ten opzichte van 2022. Voor Schiphol en de benchmarkluchthavens geldt dat het aantal vluchten, en daardoor connectiviteit en netwerkkwaliteit, sterk stijgt in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het gaat hierbij om oplopende verschillen vanaf 20 tot 44 procent in directe connectiviteit. In vergelijking met met name Parijs, Dubai, Frankfurt, Istanbul en Londen is de toename op Schiphol wel minder groot. Hierdoor is Schiphol haar (gedeelde) koploperspositie van de voorgaande jaren gemeten in connectiviteit en netwerkkwaliteit verloren.

Het onderzoek
SEO analyseert in deze monitorstudie de netwerkkwaliteit van Schiphol en zet die af tegen concurrerende luchthavens in West-Europa en het Midden-Oosten. Tot de benchmarkluchthavens behoren Brussel, Parijs, Dusseldorf, Dubai, Frankfurt, Istanbul, Londen, München en Zürich. De studie geeft inzicht in de mate waarin Schiphol en deze concurrenten zijn verbonden met de rest van de wereld, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen directe en indirecte verbindingen. De monitor besteedt dit jaar voor het tweede achtereenvolgende jaar aandacht aan de verbondenheid van de luchthavens met de belangrijkste intercontinentale economische centra via de door het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat ontwikkelde maatstaven van netwerkbreedte en netwerkdiepte. Verder geeft het een beeld van de kwaliteit van de hubfunctie van Schiphol en concurrenten, gemeten in hubconnectiviteit: in hoeverre sluiten inkomende en uitgaande vluchten op elkaar aan? Tot slot is er met het oog op de staatsgaranties speciale aandacht voor de ontwikkelingen van het Air France KLM-netwerk op Schiphol en op Parijs Charles de Gaulle: Hoe verhoudt de ontwikkeling op Schiphol zich tot die op Parijs Charles de Gaulle?

Gebruikte methoden
Het SEO NetScan connectiviteitsmodel is ingezet om het netwerk van Nederlandse luchthavens te vergelijken met de netwerken van de concurrentie. Dit model beschouwt drie vormen van connectiviteit: directe-, indirecte- en hubconnectiviteit. Als input gebruikt het model gegevens van de Official Airline Guide (OAG) – het ‘spoorboekje’ van het wereldwijde luchtvaartnetwerk. Om de betrouwbaarheid van deze gegevens te checken zijn deze gegevens vergeleken met gegevens van de Royal Schiphol Group. De monitor focust de op de derde week van september 2023.