Resultaten
De naleving van de Code is met 99 procent hoog. Deze naleving bestaat uit 96,8 procent toepassing van bepalingen van de Code en 2,2 procent gemotiveerde afwijking van bepalingen. In 1,0 procent van de gevallen is niet-naleving vastgesteld. Dit betekent dat de vennootschap de bepaling niet toepast en daarbij niet conform bovenstaande voorwaarden motiveert dat de bepaling niet wordt toegepast.

Tien niet-beursgenoteerde organisaties die de Code vrijwillig toepassen kennen een vergelijkbaar hoge naleving. Hun nalevingsgedrag verschilt op een aantal voor de hand liggende vlakken van dat van beursgenoteerde vennootschappen.

Het onderzoek
Dit rapport bevat het nalevingsonderzoek van de Corporate Governance Code over boekjaar 2018, opgesteld in opdracht van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code.  Dit boekjaar zijn voor het eerst ook tien niet-beursgenoteerde organisaties die de Code onderschrijven opgenomen in het onderzoek.

Gebruikte methode
Het nalevingsonderzoek bestaat uit drie delen: het eigenlijke nalevingsonderzoek is uitgevoerd middels bureaustudie op basis van jaarverslagen en websites van beursgenoteerde vennootschappen. Daarnaast is een verdiepende enquête gehouden onder vennootschappen en is in twee focusgroep bijeenkomsten gereflecteerd de enquêteresultaten.