De Nederlandse vereniging van assurantieadviseurs en financiële dienstverleners (NVA) is van mening dat er onderscheid dient te worden gemaakt tussen distributie- en adviesbeloning. Dit rapport is een onderzoek in opdracht van de NVA naar het onderscheid tussen distributie- en adviesactiviteiten van assurantieadviseurs bij de verkoop van complexe verzekeringsproducten. Doel van dit onderzoek is om te komen tot een definitie van distributiekosten en advieskosten van complexe producten en een (cijfermatige) onderbouwing daarbij van de bijbehorende werkzaamheden, onderverdeeld naar productsoorten.