SEO Economisch Onderzoek en ecbo voeren de monitoring en evaluatie van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen uit. Als deel van deze evaluatie wordt zes maal een quickscan gepubliceerd. De zes quickscans geven een overzicht van de stand van zaken. Deze vijfde quickscan inventariseert de inhoud van de sectorplannen, de voorgenomen maatregelen en de voortgang (per eind augustus 2016) van de maatregelen. Daarnaast wordt ingegaan op de werkgeverstevredenheid en het aanvraagproces binnen de plannen.

In de eerste twee tranches zijn 76 sectorplannen in uitvoering met een beoogd aantal deelnemers van in totaal 352.923 personen. In totaal is € 308 miljoen aan cofinanciering toegekend, daarnaast is er een eigen financiering vanuit de sectoren van € 718 miljoen. Van de 352.923 geplande deelnemers zijn er tot nog toe 310.947 gerealiseerd. In de derde tranche zijn 26 sectorplannen in uitvoering. Hierin wordt beoogd om 18.403 trajecten aan gericht op een overgang naar nieuw werk aan te bieden. In totaal is € 65 miljoen aan cofinanciering toegekend, daarnaast is er een eigen financiering vanuit de sectoren van € 65 miljoen. Van de 18.403 geplande trajecten zijn er tot nog toe 5.422 gestart. Deze quickscan bevat meer gegevens over de sectorplannen en de in de plannen opgenomen maatregelen en de voortgang daarvan.