Op 1 juli 2015 heeft de UK Airports Commission haar rapport uitgebracht waarin zijn adviseert of capaciteitsuitbreiding op Gatwick en Heathrow. In een aantal rapporten die op verzoek van de Airports Commission door belanghebbenden zijn ingediend, worden verschillende aannames gedaan over de manier waarop luchtvaartmaatschappijen kosten doorberekenen of absorberen en of luchtvaartmaatschappijen al dan niet profiteren van schaarstewinsten op een luchthaven. Dit rapport bespreekt de reacties die verband houden met schaarstewinsten en luchthaventarieven aan de hand van inzichten uit de literatuur.