Raad van Advies

SEO Economisch Onderzoek heeft een Raad van Advies met leden uit het bedrijfsleven, de wetenschap en overheid. Deze leden kunnen geraadpleegd worden bij specifieke onderzoeken. Ook kunnen ze gevraagd worden om kritisch mee te lezen met rapporten of discussion papers.

 

Drs. J.C.H.G. Arts

Lid raad van bestuur van het Flevoziekenhuis in Almere


 

Prof. dr. B. Baarsma

Hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie, UvA, en directeur Kennisontwikkeling, Rabobank


 

S. Deroose

Consultant, voormalig adjunct DG Europese Commissie


 

W. Etty

Vennoot Andersson Elffers Felix


 

Prof. dr. P. Gautier

Hoogleraar Arbeidseconomie, VU


 

Dr. L. van Goor

Onafhankelijk adviseur Regulatory Communication, associate partner bij ICODA European Affairs, universitair docent Europees financieel recht Erasmus Universiteit Rotterdam, Director Benelux Opportunity Network


 

Prof. dr. H.L.F. de Groot

Hoogleraar regionaal economische dynamiek, Vrije Universiteit Amsterdam


 

Prof. dr. M.W. Hofkes

Hoogleraar Milieueconomie, Vrije Universiteit Amsterdam


 

Dr. A. Italianer

Senior International Policy Advisor, Arnold & Porter – voormalig secretaris-generaal Europese Commissie


 

Dr. H. Keuzenkamp

Lid van de Raad van Bestuur van het Dijklander Ziekenhuis


 

Prof. dr. B. van der Klaauw

Hoogleraar Beleidsevaluatie, Vrij Universiteit Amsterdam


 

Mr. H. van de Kraats

Algemeen directeur AWVN, directeur Sociale Zaken VNO-NCW


 

Prof. dr. A.H. Perrels

Onderzoeksprofessor, effecten van klimaatverandering, Fins Meteorologisch Instituut, senior-consultant Tyrsky Consulting, Helsinki


 

Prof. dr. C.M. van Praag

Voorzitter College van Bestuur, Vrije Universiteit Amsterdam


 

Prof. dr. M.R.F. Senftleben

Directeur instituut voor Informatierecht en hoogleraar intellectueel eigendomsrecht, Universiteit van Amsterdam


 

Drs. T. de Swaan

o.a. lid Raad van Commissarissen Koninklijke Ahold NV en DSM, voorzitter van de RvC van Lanschot. Board member bij GlaxoSmithKLine en ZurichFinancial


 

Mr. I.W. VerLoren van Themaat

Partner Houthoff Buruma


 

Prof. dr. H.D. Webbink

Hoogleraar Beleidsevaluatie, Erasmus School of Economics, Erasmus Universiteit Rotterdam


 

Dr. A.H.E.M. Wellink

Toezichthouder in het bestuur van de Bank of China en voormalig president van De Nederlandsche Bank