Tijdens de COVID-19-pandemie was er in Nederland sprake van oversterfte. Het is onduidelijk wat de oorzaak is. SEO heeft in het kader van de onderzoeksagenda “Oversterfte in Nederland 2020-2021” subsidie ontvangen van ZonMw om oversterfte in Nederland te onderzoeken.

SEO gaat de subsidie gebruiken om onderzoek te doen naar de invloed van leefstijl op de kans dat een persoon overlijdt tijdens de pandemie.

Twee mogelijke doodsoorzaken staan centraal: overlijden door een COVID-19-infectie en overlijden door een andere oorzaak tijdens de pandemie. Onze resultaten kunnen gebruikt worden om de oorzaken van oversterfte in Nederland te begrijpen.