Team

Arthur Koppejan

Arthur Koppejan is onderzoeker bij het cluster arbeidsmarkt. Zijn expertise ligt bij kwantitatief onderzoek, kwantitatieve onderzoeksmethodes, macro-economische effecten en arbeidsproductiviteit.

Momenteel ondersteunt Arthur het cluster arbeid bij de evaluatie van de Wet werk en zekerheid. Hiervoor was hij werkzaam bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid als media-analist en droeg daar onder andere bij aan het beter in kaart brengen van de manier waarop bewindspersonen en hun beleid in de media verschijnen. Arthur heeft verder bij het Ministerie van Economische Zaken gewerkt bij de directie Ondernemerschap en het Beleidsanalyseteam. Daar heeft hij onder andere bijgedragen aan de website Bedrijvenbeleidinbeeld.nl, interne beleidsanalyses, duiding en analyse van macro economische indicatoren, rapportage over mkb-financiering aan de OESO en de beoordeling en controle van het begrotingsbeleid van de Kamer van Koophandel.

Na het behalen van zijn BSc politicologie heeft Arthur 5 jaar als freelance fotograaf gewerkt. Hij heeft onder meer gefotografeerd in opdracht van Rijksmuseum voor Oudheden, Trimbos Instituut, de Universiteit Leiden, verder zijn foto’s van Arthur gepubliceerd in de Telegraaf, AD/Haagse Courant en Leidsch Dagblad.

Wilt u weten wat Arthur voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

a.koppejan@seo.nl

020 525 1668