Team

Charlotte Jenniskens-Linders

Charlotte Jenniskens-Linders is sinds oktober 2019 werkzaam bij SEO Economisch Onderzoek als kwaliteitscoördinator. Zij houdt zich bezig met het verder ontwikkelen, beheren en implementeren van het managementsysteem conform ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Tevens vervult ze de rol als privacy officer en ondersteunt collega’s bij vraagstukken over de AVG.

Na haar studie bedrijfseconomie aan Tilburg University heeft zij een aantal jaren als onderzoeker gewerkt bij een marktonderzoeksbureau. Vervolgens is zij daar als kwaliteitsmanager aan de slag gegaan en was verantwoordelijk voor het opzetten, beheren en implementeren van het managementsysteem en de bijbehorende ISO-certificeringen. Charlotte was ook verantwoordelijk voor het ondersteunen van collega’s bij de naleving van de AVG.

Bij een ICT-dienstverlener in de zorg heeft Charlotte bijgedragen aan het optimaliseren van het Information Security Management System en heeft zij de interne audit voor ISO 27001 en NEN 7510 voor haar rekening genomen. Tevens was ze verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een risicomanagement framework en rapportage voor ISAE 3402 (assurance standaard voor outsourcing).