Team

Emily van den Burg

Emily loopt stage bij het cluster Internationale Economie en Ontwikkelingssamenwerking en heeft een sterke achtergrond in de milieueconomie.

Na haar bachelor Environmental Science aan de Avans Hogeschool bracht haar interesse in het raakvlak tussen milieu en economie haar bij de master Environmental Science aan de Wageningen Universiteit, met als afstudeerrichting Environmental Economics. Voor haar scriptie bekeek Emily de (economische) haalbaarheid van het overdragen van offshore opgewekte energie naar het vasteland in de vorm van elektrische energie en waterstof.

Bij SEO werkt Emily aan evaluaties van beleid en programma’s gericht op het tegengaan van ontbossing en het verbeteren van de toegang tot energie en infrastructuur.

Wilt u weten wat Emily voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

e.vandenburg@seo.nl

020 399 1255