Team

Iris van Eijkern

Iris van Eijkern is werkzaam als junior onderzoeker binnen het cluster Onderwijs bij SEO Economisch Onderzoek. Voordat Iris bij het cluster Onderwijs in dienst trad, heeft zij vier maanden stage gelopen bij het cluster Internationale Economie. Tijdens haar stage bij SEO heeft Iris zich vooral bezig gehouden met evaluaties van ontwikkelingsprogramma’s. Daarnaast heeft Iris tijdens haar stage en opleiding veel kennis opgedaan over zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Iris is met name geïnteresseerd in onderwerpen gerelateerd aan publieke sector economie, economische ontwikkeling en duurzaamheid.

Iris heeft de bachelor Economie en Beleid aan de Wageningen University & Research cum laude afgerond. Deze bacheloropleiding was vooral gericht op duurzaamheid en het maken van beleid. In haar bachelorscriptie heeft zij onderzoek gedaan naar de invloed van het soort politieke en economische instituties op de relatie tussen economische groei en armoede vermindering. Iris behaalde daarna de master International Economics aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar masterscriptie heeft ze onderzoek gedaan naar de relatie tussen educatie van vrouwen en huiselijk geweld in Tanzania, rekening houdend met individuele-, huishoud- en gemeenschapsfactoren die het risico op huiselijk geweld kunnen beïnvloeden.

Wilt u weten wat Iris voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

i.vaneijkern@seo.nl