Team

Johannes Hers

Johannes Hers is hoofd van het cluster Financiële Markten en Finance bij SEO Economisch Onderzoek. Hij heeft ruime ervaring met toegepast economisch onderzoek en advisering op financieel-economisch terrein, zoals financiële markten en publieke financiën.

Johannes Hers is sinds 1 juni 2017 in dienst bij SEO Economisch Onderzoek. Johannes heeft meer dan 20 jaar ervaring in beleidsanalyse en toegepast economisch onderzoek in den brede. Zijn expertise ligt op het terrein van overheidsfinanciën, belastingen en hun effecten op de economie. Daarnaast heeft hij ervaring met beleidsevaluatie van financiële instrumenten en onderzoek gedaan naar de regulering van financiële markten en de link met de macro-economie, en de huizen- en hypotheekmarkt. Bij SEO was hij onder meer projectleider van een tussentijdse evaluatie van het internationale financieringsinstrumentarium voor het MKB en van een ZBO-evaluatie van een van de toezichthouders in de financiële sector.

Voordat Johannes in dienst trad bij SEO was hij sinds 2012 sectorhoofd Publieke Financiën bij het Centraal Planbureau (CPB). Daar was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de economische ramingen voor de korte termijn, de doorrekening van beleidspakketten en verkiezingsprogramma’s en het CPB-onderzoek op terrein van belastingen, sociale zekerheid en overheidsfinanciën. Daarvoor werkte hij vanaf 2000 in diverse functies bij het Ministerie van Financiën, vanaf 2007 als plaatsvervangend directeur Algemene Financiële en Economische Politiek en van 2004 tot 2006 als MT-lid bij de directie Financiële Markten. Johannes studeerde economie aan de VU (1990-1994) en is afgestudeerd in de richting public finance. Hij publiceerde over verschillende van de hierboven genoemde onderwerpen.

Wilt u weten wat Johannes voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

j.hers@seo.nl

020 525 1692