Team

Lennart Kroon

Lennart Kroon is onderzoeker bij SEO en gespecialiseerd op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Hij heeft veel ervaring met het uitvoeren van beleidsevaluaties op basis van kwantitatief onderzoek.

Lennart is econometrist en houdt zich met name bezig met kwantitatieve analyses. Hierbij maakt hij veelal gebruik van grote administratieve microdatabestanden van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en UWV. Aan de hand van deze bestanden onderzocht hij onder andere de gevolgen van de Participatiewet voor jonggehandicapten. Ook is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling en de verfijning van het verdeelmodel voor de bijstand. Lennart heeft tijdens zijn studie en zijn werkzame periode veel kennis en ervaring opgedaan van economische en econometrische modellen.

Behalve econometrische analyses op basis van administratieve data, is Lennart betrokken geweest bij kosten- en batenanalyses. Zo onderzocht hij de maatschappelijke kosten en baten van SW-bedrijf Pantar. Ook heeft meegewerkt aan meerdere ziekenhuisfusietrajecten. Hierbij voerde Lennart de patiëntenstroom- en reistijdenanalyses uit. Naast kwantitatief onderzoek heeft Lennart ervaring met kwalitatief onderzoek, zoals het houden van interviews. Zo voerde hij gesprekken met gemeenten over de uitvoering van de bijstand.

Lennart heeft in 2015 de master Econometrics aan de Universiteit van Amsterdam afgerond. Binnen de master Econometrie volgde hij de specialisatie Mathematical Economics.

Wilt u weten wat Lennart voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

l.kroon@seo.nl

020 525 1643