Team

Maartje de Groot

Maartje de Groot loopt stage bij het cluster Internationale Economie. Tevens rondt zij momenteel haar tweede master in Public Governance aan Tilburg University af. Haar masterscriptie brengt de institutionele factoren in kaart die van invloed zijn op het verduurzamingsproces van de Nederlandse land- en tuinbouwsector. Dit onderzoek vindt plaats binnen de context van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie. In 2019 heeft ze de bachelor Economics aan Tilburg University afgerond. Tijdens deze bachelor heeft zij vijf maanden aan Monash University in Melbourne gestudeerd. Ze heeft hier onder meer vakken gevolgd over de Australische economie en klimaatverandering. Na haar bachelor heeft ze de master Economics gevolgd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Tijdens deze master heeft zij zich gespecialiseerd in internationaal macro-economisch beleid. Haar afstudeerscriptie heeft ze geschreven bij het Ministerie van Financiën. In deze scriptie heeft ze onderzoek gedaan naar de spill-over effecten van het Nederlandse budgettaire beleid op de economische activiteit van vier andere landen binnen de Europese Monetaire Unie.

Wilt u weten wat Maartje voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

m.degroot@seo.nl

020 525 1630