Team

Maartje de Groot

Maartje is werkzaam als onderzoeker binnen het cluster Internationale Economie. Bij SEO houdt ze zich voornamelijk bezig met evaluaties van ontwikkelingsprogramma’s en toegepast macro-economisch onderzoek voor organisaties zoals het IMF en de Wereldbank.

Momenteel ligt haar focus vooral op macro-economische vraagstukken omtrent belastingstelsels en internationale handel. Daarnaast werkt Maartje mee aan evaluaties van ontwikkelingsprogramma’s voor klanten als de Wereldbank, het IMF en verschillende financiële ontwikkelingsinstellingen.

Tijdens haar opleiding heeft Maartje veel kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Denk hierbij aan verscheidene vormen van (econometrische) data-analyse, maatschappelijke kosten-batenanalyses, interviews, focusgroepen en literatuurstudies. Maartje werkt daarnaast samen met het SEO-cluster Finance, Regulering en Governance en heeft daardoor eveneens affiniteit met finance en corporate governance.

Maartje heeft twee masters afgerond in Public Governance (Tilburg University) en Economics (Vrije Universiteit Amsterdam). Binnen eerstgenoemde master heeft zij een specialisatie gedaan in duurzaamheid, en haar afstudeeronderzoek werd bekroond als de beste scriptie van haar cohort. Tijdens de MSc Economics heeft Maartje zich gespecialiseerd in internationaal en macro-economisch beleid, en heeft ze haar scriptie geschreven bij het Ministerie van Financiën. Zij behaalde haar bachelor (BSc) in Economics aan Tilburg University, waarbinnen ze tevens een semester heeft gestudeerd in Melbourne, Australië.

Wilt u weten wat Maartje voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

m.degroot@seo.nl