Team

Maartje de Groot

Maartje is werkzaam als junior onderzoeker bij het cluster Internationale Economie sinds januari 2022. Hieraan voorafgaand heeft ze bij SEO Economisch Onderzoek vier maanden stage gelopen binnen dit cluster.

Gedurende deze stage heeft Maartje zich vooral beziggehouden met evaluaties binnen ontwikkelingseconomie en finance. Tevens heeft ze tijdens haar stage en opleiding veel kennis opgedaan en vaardigheden ontwikkeld op het gebied van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek.

In 2019 heeft Maartje de bachelor Economics aan Tilburg University afgerond. Tijdens deze bachelor heeft ze vijf maanden aan Monash University in Melbourne gestudeerd, waar Maartje onder meer vakken volgde over de Australische economie en klimaatverandering. Hierna heeft Maartje de master Economics gevolgd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Binnen deze master heeft ze haar scriptie geschreven bij het Ministerie van Financiën. Daarin heeft Maartje onderzoek gedaan naar de spill-over effecten van het Nederlandse budgettaire beleid op de economische activiteit van andere EMU-lidstaten. Tevens heeft Maartje de master Bestuurskunde aan Tilburg University gevolgd. Haar afstudeerscriptie brengt de institutionele factoren in kaart die van invloed zijn op het verduurzamingsproces van de Nederlandse land- en tuinbouwsector in de Europese beleidscontext. Dit onderzoek is bekroond als de beste scriptie van haar MSc Bestuurskunde cohort in Tilburg.

Wilt u weten wat Maartje voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met haar op:

m.degroot@seo.nl

020 525 1630